“Perfection is the enemy of good when it comes to leadership in crises” – Michael Ryan executive director WHO

 

Corona-pandemin har satt världen i gungning. Tusentals företag och organisationer världen över har tvingats ta till drastiska åtgärder för att anpassa sin kostym efter en kraftigt försämrad ekonomi, en svajig efterfrågan och helt nya konsumtionsmönster: “Vi lever i en helt förändrad tillvaro, det påverkar oss, inte bara som människor utan också som ledare för våra organisationer”, säger Kristina Spegel, organisationskonsult på Previa och seniorkonsult på Potential Projects.

 

Potential Projects jobbar med att utbilda och ledarskapsutveckla ledare och organisationer globalt. Till dags dato har man utbildat fler än 600 organisationer i bland annat mindfulness och mind training. Kristina Spegel jobbar som konsult hos Potential Projects och menar att det finns tre mentala utmaningar som ledare behöver ta sig an i pandemins efterdyningar:

 

– Först har vi distraktionerna. Det har skapats ett överflöd av information som vi måste ta ställning till, det är många trådar att hålla i, samtidigt som allt går mycket snabbare nu än tidigare.

Enligt Kristina måste dagens ledare ha förmågan att agera agilt. För att inte fastna i gamla mönster krävs dessutom att man kan zooma in och ut för att försöka förstå helheten:

– Ett agilt arbetssätt kommer att vara en nödvändighet för ledare och chefer då vi i och med kriser tvingas förändra våra tillvägagångssätt och beslut. Detta har till följd att vi tvingas ta tag i en annan mental utmaning, nämligen våra egna egon:

 

– Att befinna sig i en kris betyder att vi ofta måste förändra gamla beteendemönster och tillvägagångssätt. Egot måste anpassa sig till nya omständigheter vilket kan vara tufft eftersom egot skadas av att släppa åtaganden. Att bryta ett åtagande uppfattas av egot som ett socialt och psykologiskt misslyckade och som ett hot mot vår status, förklarar hon.

För att undvika att egot sätter käppar i hjulet för framgång i vårt ledarskap menar Kristina att man bör ha ett “nybörjarsinne” och ett osjälviskt tänkande. Detta uppnår man enklast genom att erkänna för sig själv att man inte sitter på alla svar. Att lyssna på andra som kanske vet bättre än du själv kommer man långt på, säger hon.

 

Den sista mentala utmaningen i ledarskapet stavas empati. Enligt Kristina är det viktigt att särskilja på empati och medkänsla då vi har lätt att förväxla dem, samtidigt som de får oss att agera på två helt skilda sätt:

– Empati kan sammanfattas som att vi “lider med” andra människor medan medkänsla istället handlar om att “lindra lidandet” hos andra. Empatin riskerar att bränna ut oss eftersom den är känslostyrd och får oss att agera irrationellt. Fokuserar vi istället på medkänslan, som snarare är en intention, kommer vi att få en tydligare känsla av att vi kan påverka situationen till det bättre.

 

Kristina menar att många organisationer och ledare har svårt att se skillnaden:

 

Att agera med medkänsla innebär att vi stämmer av med våra intentioner, agerar med vänlighet samt är uppriktiga och transparenta. Både mot oss själva och våra medarbetare.

Nedan den inspelade föreläsningen som Signpost arrangerade med Kristina den 11 juni: