VD:n Lena Lind byggde helt ny ledningsgrupp med hjälp av Signpost

”Enorm trygghet att ha Signpost som bollplank och rekryteringspartner”

Hur lyckas man som nytillträdd VD att genomdriva ett omfattande förändringsarbete – och samtidigt tillsätta en helt ny ledningsgrupp? När Lena Lind började jobba på Brandskyddsföreningen och ställdes inför just den utmaningen, valde hon att ta hjälp av Signpost som rekryteringspartner. Det blev startskottet för ett mångårigt samarbete.

Lena Lind kan stoltsera med en gedigen meritlista där hon i över 30 år arbetat med företagsledning i både stora och medelstora bolag. Hon minns väl sin första tid som VD för Brandskyddsföreningens två helägda dotterbolag Brandskyddsföreningens Service AB och Försäkringsbranschens Restvärderäddning i Sverige AB.

Från att tidigare ha gjort chefskarriär inom bland annat revision och senast rekrytering och bemanning skulle hon här ta sig an ett helt nytt område – att jobba för ett brandsäkrare Sverige. Självklart ett spännande uppdrag men också utmanande då organisation stod inför stora förändringar.

Just nu rekryterar vi på Signpost:

Uppdrag att bilda ny ledningsgrupp

Ett av hennes första uppdrag handlade om att bygga en helt ny ledningsgrupp. Bestående av totalt 7 nya chefsroller, inom allt från HR och utbildning till ekonomi och IT. Ett lag av ledare som tillsammans skulle utgöra den bärande länken i det strategiska arbetet framåt. Med stort fokus på kompetensväxling, digitalisering, processutveckling och varumärkesarbete.

Här var valet av rekryteringsföretag en viktig framgångsfaktor och med facit i hand kan Lena konstatera att hon träffade helt rätt med Signpost. Som vid den tidpunkten var relativt nystartade.

– Jag kände en stor tillit till rekryterarna på Signpost och gör det fortfarande. De tog sig verkligen tiden att lära känna oss som organisation, säger hon.

”Viktigt med mångfald i vår ledningsgrupp”

Lena Lind, VD, om utmaningen att rekrytera en ledningsgrupp.

Under chefsrekryteringen till den nya ledningsgruppen var en utmaning att hitta en mångfald av personer med olika bakgrund och kompetenser. För att få in nya infallsvinklar och idéer. Och inte minst för att spegla verksamheten i stort.

– Det handlade både om traditionella och mer udda roller, som krävde en hel del searcharbete och extern annonsering. Det var också viktigt att genom hela processen tänka på vad vi saknade för typer av personer i gruppen, för att i slutändan få en bra mix av människor, berättar Lena.

Att i detta arbete ha en extern rekryteringspartner vid sin sida beskriver hon inte bara som en enorm trygghet. Det var också en ovärderlig tillgång när det kommer till att agera bollplank och tillföra nya perspektiv under processens gång.

– Det är inte helt lätt att bygga laget och samtidigt inte bara gå på sin egen intuition. Även om det var jag som i slutändan hade det slutgiltiga beslutfattandet, säger hon och fortsätter:

– Rekryterarna på rekryteringsbolaget Signpost är erfarna, de kan svenskt näringsliv och har ett enormt kandidatnätverk. De har också bra känsla och märker ut sig genom att inte bara söka efter personer som gjort precis samma sak tidigare. De är helt enkelt duktiga på att se och lyfta fram andra erfarenheter som kunde gagna vår ledningsgrupp och organisation, säger hon.

Proffsig second opinion

Samarbetet mellan Lena Lind och Signpost pågick under flera år och förutom arbetet med ledningsgruppen tillkom andra uppdrag – allt kopplat till chefsrekrytering. Bland annat rekryterades en kundsupportchef och kommunikationschef.

– Vi jobbade även nära kring second opinion när det fanns interna kandidater. Ett arbete som utfördes otroligt proffsigt från Signpost sida med bra återkoppling. När man har interna kandidater till en tjänst känns det oerhört viktigt att de känner att de får komma till tals och fått en bra process på samma villkor som de externa kandidaterna, och här var samarbetet med Signpost en styrka för oss som arbetsgivare, säger Lena.

Positiv upplevelse – även som kandidat

Den senaste kontakten med Signpost hade Lena under våren 2022. Detta i samband med att hon sökte sin nuvarande tjänst som Förbundsdirektör och VD på Srf konsulterna, branschorganisationen för konsulter inom redovisning, lön och rådgivning. Även den här VD-rekryteringen skötte Signpost.

Lena fick därmed för första gången stå på kandidatsidan gentemot Signpost och se bolaget ur ett nytt perspektiv.

– Ja, det var lite spännande att kliva över till andra sidan. Men återigen, vill jag lyfta bra dialog. Jag hade en hel del frågeställningar som Signpost kunde hjälpa mig att räta ut.

Lena är också imponerad av rekryteringsprocessen som helhet.

– Man märker att det finns en gedigen kunskap som lyser igenom. Både kring hur Signpost hanterar testresultaten, till hur de tar referenser, till dialogerna. Det känns också bra att även de, som en neutral part, ser att det är en bra matchning med arbetsgivaren, säger hon.

– Vi hade många nyanserade samtal på en realistisk nivå. Som kandidat är det annars lätt att inte se hela bilden, trots att det alltid finns plus och minus med varje roll. Därför är det viktigt att bli seriöst behandlad och att det finns en förståelse från rekryterarens sida.

Förbundsdirektör och VD för Srf konsulterna

Lena Lind tillträdde sin nya roll som VD på Srf konsulterna i september 2022. Sedan 1 mars har hon även axlat rollen som förbundsdirektör.

Hon trivs på sin nya arbetsplats och beskriver det lite som att komma hem till frågor som hon arbetade med i början av sin karriär. Lena tillbringade nämligen 12 av sina första yrkessamma år på det globala företaget EY som verkar i revisions- och rådgivningsbranschen. Hon har även varit VD på FAR i 5 år. 

Att återigen jobba mer med opinionsbildning och branschfrågor för att ge bästa tänkbara förutsättningarna för organisationens medlemmar ser Lena fram emot. Hon brinner också för ledarskapsfrågor och poängterar vikten av tillit i alla led.

– I min roll som chef delegerar jag mycket ansvar och har hög tillit till mina kollegor. Jag tror att man behöver bygga tillit mellan kollegor och tillit mellan chef och medarbetare. För att människor ska växa och ha ett högt engagemang och på så sätt nå bättre resultat, säger hon.

Står ni också inför ett förändringsarbete och behöver tillsätta framgångsskapande chefer till er ledningsgrupp? Kontakta oss på Signpost så hjälper vi dig att hitta och rekrytera de bäst matchade cheferna för just din organisation.

Kontakta oss på Signpost