Träffsäker chefsrekrytering för en kultursektor i förändring

Så hjälper Signpost Musikalliansen att rekrytera framtidens ledare

Det började med att han själv blev rekryterad via Signpost. Därefter har samarbetet fortsatt – fast med honom som beställare. Osiel Ibáñez, VD på Musikalliansen, berättar om ett lyckat samarbete och om utmaningarna med chefsrekrytering i en bransch som de senaste decennierna genomgått en betydande transformation.

Osiel Ibáñez, VD på Musikalliansen.
Osiel Ibáñez, VD på Musikalliansen.

Musikalliansen är ett aktiebolag med 164 anställda musiker och ett kansli med fem tjänster. Deras uppdrag är att stärka musiklivet. Både genom att erbjuda anställningar till frilansande musiker, men också genom kompetensutveckling, coachning och främjande insatser. Bolaget ägs av arbetsmarknadens parter och är i nära dialog med branschen.

Osiel Ibáñez arbetar som VD på Musikalliansen. Han har en bakgrund som civilekonom och kulturproducent och har varit verksam inom sektorn i snart 20 år.

Osiel kom i kontakt med Signpost för första gången då han själv via en VD-rekrytering blev VD på Musikalliansen via rekryteringsbolaget. Nu är han inne på sitt tredje rekryteringssamarbete med Signpost – i egenskap av beställare.

”Signpost har en genuin förståelse och nyfikenhet”

En utmaning han själv ser när det kommer till rekrytering inom kultursektorn, är den snabba transformation som pågått de senaste 20 åren. Och de kompetenskrav som man ställer därefter.

Här menar han att Signpost på ett bra sätt har satt sig in i de behov och utmaningar som finns:

– Signpost som rekryteringsbolag har visat sig oerhört kapabla att förstå kultursektorn och kreativa näringarnas behov och utvecklingsfrågor. Vår sektor har befunnit sig i en transformation under senaste 20 åren, där en ökad professionalisering och höjda krav på arbetsgivare, såväl som på kreatörer, varit ett av huvuddragen. Om jag hårdrar det, så var vår sektor mer informell förr i tiden och konstnärliga meriter högt värderade, även vid administrativa tillsättningar. Här har Signpost, som numera byggt upp en ansenlig meritlista inom vårt område, bidragit till en förändring.

Han fortsätter:

– Jag upplever en genuin nyfikenhet från Signpost som lett till att de förstår sig på kreativa processer och unika verksamheter, samtidigt som de vid sina gallringar lyckas addera de krav och kompetenser som kultursektorn efterfrågar.

”Exceptionellt träffsäkra rekryteringar”

Hittills har rekryteringarna visat sig vara mitt i prick, menar Osiel:

– De två tjänsterna jag hittills varit med om att rekrytera via Signpost har visat sig vara exceptionellt träffsäkra rekryteringar.

En framgångsfaktor menar han har varit att rekryterarna funnits där som en trygghet och bollplank under hela processens gång:

– Mitt intryck är att det kan bli oerhört jämt när endast ett fåtal kandidater kvarstår. Vilket kan leda till att det blir lite nervöst i rekryteringsgruppen på beställarsidan. Olika egenskaper debatteras. Här har Signposts rekryterare genom taktfull och långmodig stöttning styrt processen tryggt i hamn.

Musikalliansen har idag 164 anställda musiker.
Musikalliansen har 164 anställda musiker och erbjuder kompetensutveckling för yrkesverksamma sångare och frilansmusiker.

Öppenhet för att ompröva rollen längs vägen

Något han erfarit, är att det under rekryteringsprocessen kan uppstå behov av att diskutera och ompröva rollen. Då verksamhetsfrågor kan påverkas av en föränderlig omvärld.

– Även vid denna typ av verksamhetstrategiska diskussioner har Signpost visat sin styrka och ställt de rätta frågorna, konstaterar Osiel.

Några avslutande ord?

– Inom kultursektorn har vi en tendens att önska oss ledare som är geniala övermänniskor med superkrafter för uppgifter av varierande art. Många önskningar i ett så att säga. Detta bör vi sluta med. Vi borde i stället inse att det handlar om människor, unika individer som med rätt kompetens, egenskaper och förutsättningar ska kunna prestera över tid. Detta har Signpost respekt för.

Vill du veta mer om hur vi på Signpost kan hjälpa även din organisation att rekrytera framgångsskapande ledare? Tveka inte att kontakta oss så berättar vi mer!

Kontakta oss idag