Styrelserekrytering

chefsrekrytering
Kontakta oss idag!

Som chef är man ofta ganska ensam i beslut. I rekryteringar, i förändring och i utvecklingen av sina medarbetare. Vi vägleder och finns som stöd och bollplank.

När vi arbetar med rekryteringar av ordförande eller ledamöter till styrelser – vare sig det är en hastig vakans, ett nytt kompetensbehov eller en planerad ommöblering i styrelsen – kan vi stödja våra uppdragsgivare i styrelserekryteringar. Utifrån ägarnas målsättningar analyserar, identifierar och säkerställer vi att rätt strategisk kompetens tillförs bolaget. Vår erfarenhet omfattar organisationer av olika storlek, olika branscher och med skilda ägandeformer.

Vi arbetar även med rekryteringar av ordförande eller ledamöter till styrelser. Vare sig det är en hastig vakans, ett nytt kompetensbehov eller en planerad ommöblering i styrelsen kan vi stödja våra uppdragsgivare i styrelserekryteringar. Utifrån ägarnas målsättningar analyserar, identifierar och säkerställer vi att rätt strategisk kompetens tillförs bolaget. I en styrelserekrytering är en optimal sammansatt grupp målet vid sökandet av nya medlemmar. Kunskaper, erfarenheter, egenskaper och ett genuint intresse för styrelsefrågor är pusselbitar i sökandet efter rätt ledamot.

Vi vet vad som krävs för att bedriva ett framgångsrikt styrelsearbete. Kontakta oss både om du är intresserad av styrelseuppdrag – likväl som i sökandet efter en ny ledamot.

”Av egen erfarenhet vet jag verkligen vikten av att inte bara hitta formell kompetens till en styrelse – utan betydelsen av de personliga egenskaperna hos den nya styrelseledamoten vilket tillför styrelsearbetet dynamik och oerhört viktigt att ta med i rekryteringsarbetet – Signpost är bra på att utmana oss i dessa frågor!”

Mats Edlund, Key People Group

Genomförda uppdrag

Ett axplock av våra uppdrag & kunder