Om Dansmuseet

Dansmuseet är ett världsunikt museum för dans och rörelse, med kostymer, masker och bildkonst, grundat i Stockholm av Rolf de Maré 1953. I Dansmuseets samling ingår många objekt, arkivmaterial och konstverk relaterade till Svenska Baletten. Kompaniet skapade konstnärligt banbrytande baletter och allkonstverk tillsammans med en rad framstående konstnärer, kompositörer, författare och filmare.

Dansmuseet är en plats där olika konstnärliga uttryck kan mötas med dansen och rörelsen i centrum. Varje år visar museet ett flertal utställningar och erbjuder ett stort programutbud för alla åldrar. Museet har också ett arkiv med bibliotek, videotek och en museibutik. I museets lokaler finns också en restaurant (Rolf de Maré)

Dansmuseet drivs i stiftelseform, med bidrag från Kulturdepartementet. Ca 10 personer arbetar på museet som har sina lokaler på Drottninggatan i Stockholm. Läs mer på www.dansmuseet.se

VD:s ansvarsområden:

Museichefen tar ett övergripande ansvar för ekonomi och verksamhet, leder och utvecklar verksamheten.

Ett viktigt arbete är att tillsammans med styrelsen arbeta med mål och vision för muséet för de närmsta åren. Hur museet ska utveckla och förvalta befintligt innehåll i form av samlingar, utställningar och programverksamhet samt att lägga en strategisk plan för positioneringen i framtiden – arbeta med Dansmuseets identitet och dess varumärke för att vara relevant.

Som Museichef företräder du Dansmuseet och är dess ansikte utåt. I rollen ingår att utveckla samarbetet och samverkan med de för organisationen viktiga aktörerna i samhället, ex Kulturdepartementet, andra muséer och kulturinstitutioner. 

Som en trygg, närvarande och tydlig chef agera externt och internt för att alla verksamhetsgrenar ska kunna utvecklas, samarbeta och ha arbetsro och arbetsglädje. Som ytterst ansvarig arbetar VD/museichef kontinuerligt med att säkerställa en väl fungerande, produktiv och effektiv organisation med tydlig målbild för arbetet.

Ytterligare spännande ansvarsområden är självklart museets digitalisering av samlingar och den fortsatta utvecklingen av det virtuella museet men också att aktivt arbeta med mångfalds- och hållbarhetsfrågor.

Som VD/museichef förbereder och föredrar du ärenden för styrelsen och är dess sekreterare.

Dina kvalifikationer:

Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper! Vi söker därför dig som är: 

Sista ansökningsdag var 2023 01 29. Ansökan är nu stängd men vi frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Stina Nord, telefon 073-654 52 57 eller Helena Björk, telefon 070-951 35 69.