Chef till avdelningen för nätreglering hos Energimarknadsinspektionen

Vill du arbeta för väl fungerande energimarknader, med frågor viktiga för samhället i dag och i framtiden? Då är Energimarknadsinspektionen (Ei) arbetsplatsen för dig. Vi påverkar regelutvecklingen och energiomställningen i både Sverige och Europa, och bidrar till aktiva och medvetna energikonsumenter. Vi har en hög IT-standard, och ett utvecklat digitalt och flexibelt arbetssätt, som gör det möjligt att arbeta på olika platser. Och vi växer. Vi rekryterar inom en rad olika områden – välkommen att växa tillsammans med oss!

Detta erbjuder vi

På Ei arbetar du med aktuella och samhällsviktiga frågor i en organisation med stor påverkan på omvärlden. Hos oss är din kompetens i fokus, och du får goda möjligheter att utvecklas och ta stort eget ansvar. Vi erbjuder ett modernt, tillitsbaserat och flexibelt arbetssätt. Vi erbjuder också möjligheten att lära, växa och bidra med kunskap. Det kan vara i samarbeten med engagerade kollegor här på Ei eller i olika nätverk nationellt eller internationellt.

Hybridarbete är en självklarhet för oss och något vi tillämpat sedan 2008 med mycket gott resultat.

Dina ansvarsområden

Avdelningen för nätreglering arbetar med att sätta ramarna för hur stora intäkter el- och gasnätsföretagen får ha. Regleringen ska ge företagen förutsättningar att bedriva sin verksamhet samtidigt som kundernas avgifter ska vara skäliga. En viktig uppgift är att utveckla regleringen i takt med energisystemens ändrade förutsättningar och internationella regeländringar. Avdelningen ansvarar även för insamling och analys av ekonomiska uppgifter från nätföretagen. Ansvarsområdet är komplext och avdelningen arbetar med både kvantitativa och kvalitativa analyser i tillsynsinsatser och utredningsuppdrag.

Som avdelningschef kommer du att leda, driva och samordna verksamheten såväl strategiskt som operativt.

I rollen ansvarar du för;

Med ett tillitsbaserat ledarskap leder du din ledningsgrupp och coachar de två enhetscheferna. Avdelningen växer och kommer att ha cirka 30 medarbetare under nästa år. Du medverkar i myndighetens ledningsgrupp och är direkt underställd generaldirektören.

Värt att veta

Energiomställningen har hög utvecklingstakt och många komplexa frågor behöver lösas, bland annat att utveckla en balanserad metod för beräkning av intäktsramar för el- och gasnätsföretagen. De regelverk som styr verksamheten förändras som konsekvens av domstolsavgöranden vilket innebär ett ökat behov av metodutveckling. Det är av största vikt att skapa acceptans för metoden bland berörda företag, kunder och andra intressenter. Det innebär att du kommer att ha kontakter med olika aktörer på marknaden och även en del kontakt med media.

Vi söker dig som vill leda denna dynamiska och viktiga verksamhet.

Om Ei

Energimarknadsinspektionen (Ei) är en expert- och tillsynsmyndighet med uppdrag att arbeta för väl fungerande energimarknader. Vi har tillsyn över och utvecklar spelreglerna på el-, fjärrvärme- och naturgasmarknaderna och arbetar för att trygga samhällets behov av fungerande energidistribution och handel. Vi arbetar också för att stärka kundernas ställning och driver elpriskollen.se – Sveriges enda oberoende jämförelsesajt för elpriser.

Ei har även till uppgift att bidra till utvecklingen av marknaderna för el och naturgas inom Norden och EU. Det gör vi bland annat genom att delta i nätverk med övriga europeiska tillsynsmyndigheter. Ei har runt 200 anställda och vi finns i nya moderna lokaler i Eskilstuna.

Kvalifikationer för tjänsten

I det här jobbet behöver du ha;

Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av arbete inom myndighetsutövning, reglerande verksamhet och/eller energibranschen och har kunskap om och förståelse för de regler som styr energimarknaderna.

Utöver formell kompetens lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper. I den här rollen är det viktigt att du;

Nästa steg

Tillsättningen sker i samarbete med Signpost, som är specialiserade på att rekrytera framgångsskapande chefer och ledare som gör skillnad. Här välkomnas ledare med olika bakgrund, ålder, kön och erfarenhet som bidrar med nya idéer, insikter och perspektiv. Tycker du att uppdraget låter intressant och är redo för nästa steg i karriären? Varmt välkommen med din ansökan!

Ansökan är nu stängd. Har du frågor är du välkommen att höra av dig till rekryteringskonsult Anna Rydbacken på 0709-815 873 eller anna.rydbacken@signpost.se alternativt Stina Nord på 073-6545257 eller stina.nord@signpost.se. Vi ser fram emot att få kontakt med dig!