Näringspolitiskt ansvarig till TEKO – Sveriges Textil- och Modeföretag

Bransch- och arbetsgivarorganisationen TEKO – Sveriges Textil- och Modeföretag – söker en näringspolitiskt ansvarig med en förmåga att påverka. Att våra företag har kompetenta medarbetare, hållbarhetsarbetet är i fokus och att innovationer utvecklas, är grundbultar och förutsättningar för konkurrenskraften i vår bransch.

 https://www.teko.se/

Befattningen:

Nu söker vi dig med ett stort intresse för textil- och modebranschen, för att göra verklighet av de behov vår viktiga bransch har. Som Näringspolitiskt ansvarig kommer du ansvara för påverkansarbetet inom våra fokusområden; kompetensförsörjning, innovation och forskning samt hållbarhet.

Du ansvarar också särskilt för innehållet inom kompetensförsörjning, innovation och forskning. Det gäller att möta medlemmarnas behov av framtida kompetens för att möta marknaden så att svenska TEKO-företag kan stå starka i den internationella i konkurrensen. TEKO-branschen som helhet nationellt och internationellt står inför stora förändringar vad gäller till exempel lagstiftning inom flera områden. EU-dimensionen blir viktigare och viktigare, här arbetar vi både på egen hand och genom vår europeiska organisation Euratex.

TEKO är en liten organisation vilket betyder att man måste kunna driva sitt arbete självständigt och med genomslagskraft gentemot såväl medlemsföretagen som andra intressenter. Medlemsnyttan är a och o!

TEKO som organisation präglas av stark teamkänsla med frihet under ansvar – med hög servicegrad, engagemang och arbetsglädje som ledord.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:

Du arbetar proaktivt; leder och utvecklar TEKO:s näringspolitiska arbete med lobbying/opinionsbildning för att förbättra villkoren och förutsättningarna för TEKO:s medlemmar. Det innebär att bedöma det politiska skeendet, analysera olika politiska initiativ och utveckla policyförslag som förbättrar förutsättningarna för TEKO-industrin.

I din funktion ansvarar du för att kunna påverka så mycket som möjligt i de näringspolitiska frågorna inom fokusområdena kompetensförsörjning, innovation, forskning och hållbarhet. Du har koll på omvärlden och vad som kan komma att påverka medlemmarna och i rollen ingår självklart rådgivning till medlemmarna också.

Du kommer att ansvara för att påverka innehållet i kompetensförsörjning, forskning och utveckling. Du stödjer även kollegorna i att företräda branschen samtidigt som det kan vara du själv som uttalar dig i näringspolitiska frågor och företräder TEKO och medlemsföretagen i olika externa sammanhang.

Vem är du:

Du har erfarenhet från politiskt arbete/påverkansarbete/public affairs, gärna på både svensk och europeisk nivå. Du är troligen i dag i en medlemsstyrd organisation eller har tidigare erfarenhet av det och du har god förståelse för det kommersiella och näringslivets villkor. Du får gärna ha insikter i utbildning och kompetensförsörjning men det är dina personliga egenskaper som väger tyngst.

Önskvärda kompetenser:

Som person är du förtroendegivande och har förmåga att skapa engagemang och initiativ. Du är analytisk och har strategisk höjd. Du har en mycket god kommunikativ förmåga och är duktig på att påverka och övertyga andra – både i tal och skrift på svenska och engelska. Det är av vikt att åstadkomma tydliga och mätbara resultat och det kräver en förmåga att arbeta uthålligt och målmedvetet med ett tydligt fokus på att nå de uppsatta målen. Du har ett starkt driv och genomslagskraft, samtidigt som du är smidig, samarbetsorienterad och förändringsbenägen.

TEKO erbjuder:

Tillsättningen sker i samarbete med Signpost, som är specialiserade på att rekrytera framgångsskapande chefer och ledare som gör skillnad. Här välkomnas ledare med olika bakgrund, ålder, kön och erfarenhet som bidrar med nya idéer, insikter och perspektiv. Tycker du att uppdraget låter intressant och är redo för nästa steg i karriären? Varmt välkommen med din ansökan!

Intervjuer kommer att ske löpande under sommaren med visst uppehåll under semestertider, vi ser fram emot ditt intresse! För frågor kring tjänsten kontakta rekryteringskonsulter Stina Nord 073–6545257 och Magnus Åberg 070-9817751.

Vänligen notera att alla slutkandidater kommer genomgå samma moment i rekryteringsprocessen. Inklusive kompetensbaserade intervjuer, arbetspsykologiska tester och bakgrundskontroll. Det gör att vi rättvist och sakligt kan jämföra respektive chefs kompetens i förhållande till kravprofilen.

Se alla lediga chefsjobb