Kulturchefens ansvarsområden:

Som kulturchef har du verksamhets-, personal- och budgetansvar för de fyra områdena Film, Live på bio, Scen och Konst. Kulturavdelningen har i dagsläget ca 12 medarbetare, med specialistkompetens inom de nämnda områdena. Som kulturchef leder du avdelningens löpande verksamhet, samt initierar och driver utvecklingsarbete.

Kulturchefen företräder också Folkets Hus och Parker i olika externa sammanhang och har kontakter med myndigheter, departement och regering, samt organisationer inom kulturbranschen och civilsamhället i stort. Detta omfattar exempelvis verksamhets- och finansieringsfrågor, att tillvarata medlemsföreningarnas intressen, samt att synliggöra organisationens nytta för samhället i stort.

Alla anställda på Folkets Hus och Parker arbetar med medlemsföreningarnas och medborgarnas bästa i fokus. För oss är det viktigt att tillsammans skapa förutsättningar för kultur, möten och bildning i hela landet. Som kulturchef är det viktigt att vara väl införstådd med lokala behov och förutsättningar, samt lyhörd och ödmjuk inför den bredd och variation som finns bland medlemsföreningarna.

Som kulturchef ingår du också i kansliets ledningsgrupp.

Dina kvalifikationer

Dina egenskaper

Du:

Självklart står du bakom Folkets Hus och Parkers värdegrund och har ett genuint intresse för folkrörelser, demokrati och behovet av mötesplatser i hela landet!

Om Folkets Hus och Parker

Folkets Hus och Parker är en riksorganisation och folkrörelse med närmare 500 medlemsföreningar som driver Folkets Hus, folkparker, biografer samt andra liknande lokala arrangörer – alla viktiga och uppskattade mötesplatser och kulturbärare. Folkrörelsen Folkets Hus och Parker s medlemsföreningar utgör en ovärderlig infrastruktur för möten, kultur och demokrati i hela landet.

Våra medlemsföreningars mötesplatser och verksamheter är en viktig resurs för lokal demokrati, förändringsarbete och frivilligt engagemang. Tillsammans bidrar vi till ökad trygghet, gemenskap och framtidstro i lokalsamhällen runt om i hela Sverige.

Riksorganisationens kansli finns vid Mariatorget i Stockholm, där ett 40-tal anställda i huvudsak arbetar med medlemsservice i form av kulturförmedling, scen- och bildkonst, livesänd kultur, programsättning för biografer, arrangörsutveckling, arbetsgivarservice, verksamhetsutveckling, kommunikation, utbildning och ekonomirådgivning med mera, Verksamheten omfattar även opinionsbildning, folkrörelseutveckling, samt flera organisationsinterna nätverk.

Folkets Hus och Parker äger sju dotterbolag aktiva inom nöjes- och mötesverksamhet, biografdrift, förvaltning och service samt fastighetsförvaltning – med strategiskt syfte att skapa bättre förutsättningar och ökad nytta för organisationens medlemsföreningar. Totalt finns ett 70-tal anställda i koncernen.

Det finns sju folketshus- och parkregioner som tillsammans täcker hela landet. De är organiserade som ideella föreningar, och var och en av dem spelar en aktiv roll gentemot föreningsliv, organisationer, andra regionala nätverk samt den eller de av Sveriges regioner som ingår i deras upptagningsområde.

Riksorganisationen Folkets Hus och Parker bildades år 2000 som ett resultat av en sammanslagning av Folkparkernas Centralorganisation (bildad 1905) och Folkets Husföreningarnas Riksorganisation (bildad 1932). 

Vår värdegrund bygger på de grundläggande principerna om jämlikhet, jämställdhet och allas lika värde.

Tillsammans ger vi drömmar kraft!

Läs mer på www.folketshusochparker.se

Vi har kollektivavtal med Handels och Akademikerförbunden. Fackliga kontaktpersoner i denna rekrytering är Monica Törnblom, Handels (08-452 25 33) och Magdalena Hasselquist, Akademikerförbunden (040-23 07 96).

Nästa steg

Tillsättningen sker i samarbete med Signpost, som är specialiserade på att rekrytera framgångsskapande chefer och ledare som gör skillnad. Här välkomnas ledare med olika bakgrund, ålder, kön och erfarenhet som bidrar med nya idéer, insikter och perspektiv. I samband med att du ansöker med ditt CV ber vi dig också posta en motivering till ansökan där du lyfter fram varför du söker just det här uppdraget och hur du matchar det vi efterfrågar här i annonsen. Tycker du att uppdraget låter intressant och är redo för nästa steg i karriären? Varmt välkommen med din ansökan!

Vänligen notera att alla slutkandidater kommer genomgå samma moment i rekryteringsprocessen. Inklusive kompetensbaserade intervjuer, arbetspsykologiska tester och bakgrundskontroll. Det gör att vi rättvist och sakligt kan jämföra respektive chefs kompetens i förhållande till kravprofilen.

Intervjuer och urval kommer att ske löpande med start andra halvan av augusti, vi ser fram emot ditt intresse! För frågor kring tjänsten kontakta rekryteringskonsulter Helena Björk på 070-951 35 69 eller helena.bjork@signpost.se alternativt Stina Nord på 073-6545257 eller stina.nord@signpost.se.

Vi ser fram emot att få kontakt med dig!

Se alla lediga chefsjobb