Svenskt näringslivs rekryteringsenkät visar stora behov av kompetenstillförsel på alla nivåer.  På frågan ”Har ni försökt att rekrytera medarbetare till ert företag/arbetsplats under de senaste 6 månaderna?” har 69 procent av de tillfrågade företagen svarat ja. Detta innebär en ökning med 11 procentenheter sedan 2015. I linje med tidigare  års resultat har större företag i högre utsträckning försökt att rekrytera. Bland de företag som hade 250 anställda eller fler har 99 procent försökt att rekrytera de senaste sex månaderna. Motsvarande andel bland företag med 1–4 anställda var 38 procent.

 

Många bolag har i brist på extern kompetens istället fått omorganisera sig och tänka i nya banor kring den egna personalens utveckling. Eller sneglat utomlands, tänkt på fusioner/uppköp av bolag.

All personal får dessutom arbeta mer (51%) och  45% av de tillfrågade svarar att det gäller framförallt chefer/ledning och ägare. Så risker med att inte hitta rätt kompetens handlar inte bara om att jobb inte blir gjort utan att vi sliter på våra befintliga resurser och ohälsa ökar.

 

Vi slår ett slag för att våga se och ha tillit till medarbetarens potential – attityd och motivation kan betyda mer än formell kompetens och utbildning – och vi hjälper dig att fatta rätt beslut via en Second Opinion. Dessa egenskaper tycker företagen är viktiga när kompetens saknas. Men hur mäter och säkerställer du den? Via rätt testverktyg och en bra intervjumetodik kommer man långt, det gäller dock att veta vad man söker, vad man mäter och hur man bedömer. Självklart lite knivigare än att säkerställa viss faktakompetens eller arbetslivserfarenhet.

 

Att 7 % av de tillfrågade företagen inte har en aning om hur de ska lösa sitt rekryteringsbehov de närmsta tre åren kan låta lite, men i kombination med de 63 % som förlitar sig på sina egna kanaler kan tyckas som ”defensivt” och inte speciellt aggressivt och nydanande för arbetsmarknaden. De egna kanalerna tenderar att tömmas ut relativt snabbt om man inte bygger på dessa med support från externa experter – t ex från Signpost!

 

Rapporten bygger på resultatet av den tionde upplagan av Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät. Urvalet är Svenskt Näringslivs medlemsföretag som blivit slumpmässigt utvalda ur medlemsregistret, läs här:

 

https://www.svensktnaringsliv.se/fragor/rekryteringsenkaten/rekryteringsenkaten-2018-jobbskaparna-larmar-kompetensbristen-oka_698630.html