Studie: Då har chefer tråkigt på jobbet

Visst kan chefer också ha tråkigt ibland

Uttråkad? Jag?! En ny studie från finska Arbetshälsoinstitutet gör upp med myten om att det bara är medarbetare med rutinuppgifter som blir uttråkade på jobbet. Även chefer och experter har tråkigt på arbetet ibland.

Den som har arbetsuppgifter som går på rutin och inte kräver så mycket tankeverksamhet kan lätt känna meningslöshet. Men faktum är att personer som har spännande jobb och i chefspositioner också upplever tristess. Det visar en studie från finska FIOH, Finnish Institute of Occupational Health, där 72 chefer och specialister inom försäljning, bank, finans och administration intervjuats.

– Att känna sig uttråkad ibland är vanligt och inte farligt. Men det är viktigt att vara uppmärksam på det och undvika att det blir en dominerande eller permanent känsla, säger Lotta Harju, en av forskarna bakom studien, i en kommentar.

Otydliga mål och störande kollegor

Forskarna pekar ut tre situationer då vi blir uttråkade på jobbet. En är när jobbet inte är tillräckligt utmanande och arbetsuppgifterna går på rutin. En annan är när arbetsmängden är för stor och målen otydliga. Den tredje och sista situationen är när man ofta blir avbruten eller får nya direktiv. Det kan vara byråkrati och administrativa bördor som tillkommer, chefer som vill kontrollera saker eller kollegor som lägger sig i. Resultatet blir ofta att överblicken och den röda tråden går förlorad.

– När man är uttråkad använder man inte sin fulla potential. Man blir passiv och arbetsförmåga och produktivitet faller. Ofta använder man arbetstiden till privata saker, säger Lotta Harju.

Kan du relatera? I så fall kanske det är dags för en ny utmaning! Se vilka publika uppdrag och lediga chefsjobb vi har ute just nu via länken nedan.

Publika uppdrag och chefsjobb