Lars Lundström har fem olika branscher i bagaget

Från kostym och slips till rutig skjorta

Alltför många chefer upplever sig vara ”fastlåsta” i sin bransch. Att man vid karriärbyten i livet möts av tvivel kring hur man skulle klara en ny bransch. Liksom att arbetsgivare ofta rekryterar höga chefer ur det egna branschledet. På Signpost vill vi dock inspirera med motsatsen! Möt Lars Lundström, idag generalsekreterare på Friluftsfrämjandet.

På Signpost har vi länge diskuterat frågan om möjligheten – och inte minst värdet av – att byta bransch som chef i vårt dagliga arbete med chefsrekrytering. Ständigt möter och bemöter vi skeptiska ledare som tvivlar hur en chefskandidat skulle klara en ny bransch. Lika ofta har vi sett att det inte bara är möjligt, utan ger ofta mersmak. Eftersom värdet av nya idéer är stort i svenska organisationer.

Därför har vi också intervjuat Lars Lundström, idag generalsekreterare på Friluftsfrämjandet, som verkligen varit chef i vitt skilda branscher.

Läs även: Byta bransch bemöts med skepticism

Fem branscher på två decennier

Hej Lars Lundström! Hur många gånger har du under din karriär helt bytt bransch?

Jag har bytt bransch 4 gånger, och hunnit med 5 olika, på mina 22 år sedan jag slutade på Handelshögskolan. Först som managementkonsult på Bain, vidare till dotcom-entreprenör på Proceedo, Facility Management på Coor, reklambyrå-VD på Citat och nu är jag generalsekreterare på Friluftsfrämjandet.

Från kostym och slips på Strandvägen i Stockholm och i San Fransisco till rutig skjorta i föreningslivet i Hägersten.

Blev det lyckosamt och när blev det inte lyckosamt?

Generellt så tycker jag att det gått bra. Men ju större skillnaderna är mellan olika bransch-nätverk, affärsmodeller, geografi och värderingsramar, desto större insats kräver det i bytet. Man måste våga lita på sina grundläggande erfarenheter, sin nyfikenhet och sin ledarskapsmetod, och samtidigt vara lyhörd för vad man måste lära från nya kollegor.

Reklambranschen gav utmanande byte

Finns det någon bransch som du tror är svårare än andra att komma till om man inte har ”branscherfarenheten”?

Jag skulle nog ändå säga reklambranschen. Det är inte det enklaste av nätverk att mejsla sig in i, och det är faktisk inte så lätt att leda kreatörer. De ställer höga krav, och har inte alltid samma drivkrafter som en själv. Men det är å andra sidan väldigt spännande att jobba med människor vars jobb är att tänka helt, komplett nytt.

Eftersom jag själv har varit ett wild card i flera lägen, så kanske jag också har litet extra lätt att identifiera mig med andra som vill byta bransch.

När du själv/din organisation anställer chefer – hur viktigt är branscherfarenheten? Har du anställt något wild card någon gång, hur gick det?

Det beror på, till vilken roll och funktion jag anställer. Ju mer specialiserad roll, desto mer betyder ändå specifik branscherfarenhet. Eller kanske ännu viktigare: att personen känner sig hemtam i en affärsmodell. Jag har anställt wild cards, inte minst till roller som är mindre boxade. Eftersom jag själv har varit ett wild card i flera lägen, så kanske jag också har litet extra lätt att identifiera mig med andra som vill byta bransch.

Värdefullt med nya infallsvinklar

Har du någon tanke på hur vi alla ska kunna bli modigare och våga anställa chefer som kommer utanför den för rollen/uppdraget/företaget givna bransch man befinner sig i?

Absolut. Jag tycker att det är jätteviktigt. I en värld där allt hela tiden rör sig snabbare och blir mer integrerat, så är jag övertygad om att varje företag eller organisation behöver någon eller några som kommer in med helt andra ingångsvärden och sätt att tänka. Utveckling är ju oerhört viktigt, och då är mångfald, också gällande erfarenhet ett måste. Jag ser att vissa branscher, vissa företag och vissa rekryteringsfirmor inte alltid vågar tänka så. Det är synd!

Hur tycker du att vi på Signpost kan bidra till att öka förflyttning mellan branscher?

Utmana era uppdragsgivare att våga söka bredare. Utmana era kandidater att ta steget. Och våga jobba med helt olika typer av uppdragsgivare och roller, lita på er egen nyfikenhet och er egen bedömningsförmåga att sätta rätt person på rätt plats, även utanför boxen.

Har du ett eller två råd till en chef som känner sig inlåst i sin bransch – hur göra en förflyttning?

  1. Bestäm dig för att testa. Läs på och analysera. Bygg en logik för vad du för med dig från din tidigare bransch och varför den behövs i det nya företaget.
  2. Hitta likheter, i nätverk, affärsmodell eller värderingar, som kan vara brohuvuden.
  3. Fostra din egen nyfikenhet, visa att du gärna vill ta den personliga investeringen att komma in i den nya branschen.
  4. Och våga ta steget, när du får chansen.

Tack Lars – vi håller med!

Signpost rekryterar chefer med potential

På Signpost tror vi på att rekrytera chefer utifrån potential och att se erfarenheter från andra branscher är viktigt för utvecklingen av näringsliv och organisationer. Därför är vår devis ”Gör rätt från start”. Alltså att fokusera på kompetensen, och bortse från förutfattade meningar om hur en chef ska vara.

För att lyckas arbetar vi med vår egenutvecklade kompetensbaserade Diversity Executive Search metodik som ger bättre matchade chefskandidater.

Vill du veta mer och kanske få hjälp vid nästa rekrytering av höga chefer och ledare? Kontakta oss idag!

Upptäck en bättre chefsrekrytering