Ny global rapport: Kvinnliga chefer bromsas redan på mellanchefsnivå

4 actions för bättre jämställdhet i hela chefsledet

Möjligheterna för kvinnliga chefer att nå de högsta maktpositionerna har fortfarande inte återhämtat sig till nivåerna innan pandemin. Varför? En ny global studie kopplar den bistra utvecklingen till att kvinnors avancemang urholkas redan på mellanchefsnivå – mycket på grund av omedvetna fördomar.

Nya rapporten Women in leadership från IBM Institute for Business Value and nätverket Chief.

Den nysläppta rapporten Women in Leadership – som granskar utvecklingen kring kvinnors karriärmöjligheter – är den tredje i ordningen från IBM Institute for Business Value och chefsnätverket Chief.

Studien ger en aktuell bild av den kvinnliga representationen i näringslivet globalt. Den räknas också som en av de tyngsta i sitt slag med över 2 500 deltagande organisationer i 12 länder, däribland Sverige, spridd över 10 branscher.

Hög optimism kring jämställdhet – men siffrorna visar bakslag

Årets rapport återspeglar en verklighet där optimismen ute på företagen växer stort gällande jämställdhet och kvinnors chans till avancemang. ”Aldrig förr har så många haft övertygelse om att kvinnor kan bli chefer på samma villkor som män” står att läsa i rapporten.

Men. Trots ökad optimism ger aktuell data en helt annan lägesbild.
Visst finns det några blygsamma positiva tendenser att kvinnorna blir fler inom vissa skikt. Till exempel finns en liten ökning vad gäller C-titlar och representation i styrelserummet. Likaså när det kommer till juniora chefer och specialister.

Men. Generellt är dock kvinnorna fortfarande långt underrepresenterade i alla chefsled och inom ett stort skikt har siffrorna dessutom sjunkit ytterligare de senaste åren.

Antalet kvinnliga chefer i mellanledet sjunker

Kärnan och de mest alarmerande siffrorna i rapporten handlar om den kvinnliga representationen i mellanchefsleden. Här visar statistiken tydligt negativa mönster hela vägen från lägre till tyngre chefsroller.

Kvinnor bromsas helt enkelt från att avancera redan på mellanchefsnivå. Vilket man menar är en fara för framtidens tillförsel av kvinnliga ledare i stort – inte minst i det absoluta toppskiktet.

”While we’re pleased to see slight progress in the representation of women at the C-suite and Board levels, it’s imperative that companies do more to fill the pipeline that leads to these powerful positions”, säger bland annat Lindsay Kaplan, Co-Founder and Chief Brand Officer of Chief.

Diagram från rapporten Women in Leadership från 2023.
Diagrammet från rapporten visar den negativa utvecklingen i mellanchefsledet mellan 2019-2023.

Jämställdhetsfrågan anses inte vara affärskritisk

Rapporten visar dessutom att majoriteten av de tillfrågade organisationerna inte ser kvinnors avancemang som en affärskritisk fråga. Trots att otaliga forskningsstudier hävdar motsatsen.

”Att möjliggöra rättvisa och inkludering ger organisationer en konkurrensfördel, men många företag agerar inte som om deras framgång beror på det”, kommenterar Kelly Chambliss, Senior Vice President och COO, IBM Consulting.

Fördomar en bromskloss för kvinnliga chefer

Studien kommer också bland annat fram till följande:

 • Omedvetna fördomar fortsätter att genomsyra våra arbetsplatser
  Egenskaper som uppfattas som kritiska för ledarskapet förblir könsorienterade – män värderas högre kring innovation, kreativitet och resultatfokus medan kvinnor förväntas vara strategiska, modiga ha mer fokus på mänskliga relationer.
 • Notan för att inte prioritera jämställdhet blir dyrare
  Organisationer som rapporten identifierat som ledande kring jämställdhet rapporterar 19 % högre intäktstillväxt än andra. Totalt sett agerar dock inte tillräckligt många företag som om deras fortsatta tillväxt kan vara beroende av att attrahera och behålla kvinnliga toppkandidater.

Dags att bryta strukturella mönster

Rapporten presenterar också en konkret färdplan över hur företag kan göra för att vända utvecklingen.

Till stor del handlar det om bryta strukturella mönster och motverka att våra invanda föreställningar och fördomar påverkar besluten. Till exempel vid chefsrekrytering.

 Structural changes, including reimagining leadership tracks and role descriptions, improving pay transparency, and setting representation goals, can open new pathways for women to progress to more senior roles.

Salima Lin, Senior partner och vice VD för strategi, transformation och ledarskap, IBM Consulting.

4 actions för fler kvinnliga chefer i alla led

 • Våga omdefiniera chefsrollen
  Historiskt sett är chefsroller designade utifrån männens perspektiv och förutsättningar. För att lyckas framåt behöver vi därför utmana och inte rekrytera chefer i fördefinierade boxar. Väg istället in verksamhetens strategiska prioriteringar och kompetensen och ambitionen hos era interna topptalanger eller chefskandidater i en rekrytering. Detta arbete innefattar också att till exempel se över sökkriterierna för utlysta tjänster, och jämna ut eventuella lönegap mellan manliga och kvinnliga ledare.
 • Fokusera på affärsresultat
  För att få till en förändring behöver vi koppla jämställdhetsfrågan och kvinnors avancemang direkt till affärsresultatet. Här blir data en viktig del. Spåra vilka specifika sätt som gör att inkluderande team blir en konkurrensfördel. Dokumentera till exempel förbättringar inom produktutveckling, försäljningsvolym, kundflöde och affärernas storlek.
 • Ge er strategi vingar
  Många företag och organisationer hävdar idag att främjandet av kvinnligt ledarskap är en del av deras agenda och att det finns en strategi. Dock saknar vi ofta direktiv och mätpunkter för att lyckas. Var därför noga med att sätta konkreta åtgärder i er handlingsplan och mätbara måltal för kvinnligt avancemang. Ett exempel som rapporten lyfter är satsningar kring mentorskap mellan juniora och seniora ledare.
 • Se över hela chefsledet
  Det är lätt att fokus hamnar på ökad jämställdhet i de allra högsta chefsleden, men för att lyckas behöver företag ta ett helhetsgrepp i hela kedjan. Den aktuella studien visar att det behövs satsningar även i mellanchefsledet för att jämna ut klyftorna mellan män och kvinnor. Här rekommenderas till exempel utbildning kring fördomar och invanda mönster rörande könsroller för att komma till bukt med problematiken.

Vi på Signpost är specialister på att rekrytera framgångsskapande chefer som får organisationer, team och medarbetare att växa. Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig? Kontakta oss idag!

Kontakta Signpost!