Om Tillväxtanalys:

Vill du bidra till att förbättra svensk närings- och tillväxtpolitik och har du förmåga att leda och inspirera kvalificerade medarbetare i en multidisciplinär kunskapsorganisation? Välkommen till oss! Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, Tillväxtanalys, har i uppdrag att bygga kunskap som ska användas för att effektivisera, ompröva och utveckla svensk tillväxtpolitik. Vår kunskap riktar sig i huvudsak till representanter för regeringen och dess myndigheter med uppdrag inom tillväxtpolitiken.

Tre ord som vägleder det vi gör är integritet, kvalitet och relevans. Sakkunniga medarbetare, unika databaser och utvecklade samarbeten på nationell och internationell nivå är viktiga tillgångar i vårt arbete. Våra cirka 45 medarbetare är organiserade i fyra avdelningar och stationerade på huvudkontoret i Östersund och på vårt centralt placerade kontor i Stockholm.

Den statliga värdegrunden ger oss om arbetar i staten förutsättningar för en effektiv, rättssäker och fungerande förvaltning. Vi tillämpar ett inkluderande synsätt och eftersträvar mångfald ur alla aspekter. Vi söker nu chef till avdelningen internationalisering och strukturomvandling. Avdelningen gör analyser och utvärderingar för att förstå statens roll och insatser för att främja en strukturomvandling som leder till ökad tillväxt.

Om uppdraget

Ansvarsområdet omfattar främst frågor som rör internationalisering, digitalisering och företags- och sysselsättningsdynamik. Avdelningen ansvarar också för arbetet med myndighetens officiella statistik och för myndighetens mikrodatabas över individ och företagsuppgifter. Dessutom har avdelningen ett särskilt ansvar för att jämställdhetsperspektivet integreras i Tillväxtanalys arbete som helhet.

Arbetsuppgifter:

Som avdelningschef har du personal- och budgetansvar, ingår i ledningsgruppen och har generaldirektören som närmaste chef.

Din roll blir att leda, utveckla, kvalitetssäkra, företräda och kommunicera verksamheten utifrån en helhetssyn och uppsatta mål. Du deltar själv i vissa analys- och utvärderingsprojekt inom sakområdet och för en löpande dialog med Regeringskansliet och andra aktörer med beröringspunkter till avdelningens ansvarsområde.

Arbetet innebär resor, både inom landet och internationellt. Du väljer själv vilket kontor du ska vara placerad på men du ska arbeta viss tid även på det andra kontoret.

Vem är du:

Vi söker dig som har

  • chefserfarenhet från kvalificerad analysverksamhet •
  • högre akademisk utbildning med relevant samhällsvetenskaplig profil
  • god kännedom om forskning inom tillväxtområdet
  • god kunskap om analys-, statistik- och utvärderingsmetoder
  • god kännedom om Regeringskansliets processer samt aktörer inom myndighetens ansvarsområden

Du har ett genuint intresse av att leda, stödja och utveckla människor och en god förmåga att skapa ett gott och positivt arbetsklimat, delaktighet och engagemang. Du når framgång med din förmåga att samarbeta, skapa goda relationer och främja samverkan internt och externt, och du kommunicerar med lätthet muntligt och skriftligt på svenska och engelska

Det är meriterande om du har forskarutbildning inom samhällsvetenskapligt område och god kännedom om avdelningens ansvarsområde

  • erfarenhet av arbete på Regeringskansliet eller annan svensk myndighet
  • erfarenhet av upphandling av kvalificerade konsulttjänster
  • erfarenhet av internationell samverkan
  • erfarenhet av att arbeta med officiell statistik

Tillsvidareanställning på heltid. Tillträde snarast efter överenskommelse. Anställningen är tillsvidare med ett fyraårigt chefsförordnande som kan förlängas.