HR Business Partner till Svenskt Näringsliv

Är du en skicklig HR Business Partner som trivs att arbeta i en bred roll, har ett digitalt arbetssätt och vill vara med och driva vår förändringsresa samt känner ett starkt engagemang att arbeta med oss och delar vår vision – företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd – då ser vi gärna att du söker tjänsten!

Arbetsbeskrivning

Som HR Business Partner är du en viktig del av verksamheten då du stöttar cheferna i medarbetarnas anställningsfaser såsom att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla. Du bidrar med konsultativt stöd till organisationen i såväl strategiska som operativa HR-frågor för att säkerställa en hög kvalitet i HR-arbetet. Dina fokusområden är arbetsmiljö, hälsa, Employer Branding, kompetens och medarbetarmätning. Du kommer få möjlighet att driva projekt och delta i andra.

Dina huvudsakliga ansvarsområden och arbetsuppgifter:

 Vara ett konsultativt stöd till organisationens chefer och medarbetare.

Genomföra rekryteringar tillsammans med rekryterande chef med eller utan stöd från rekryteringsföretag.

Planera och genomföra den årliga medarbetarmätningen och vid behov genomföra pulsmätningar.

Driva och följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet inklusive hantera delegeringar av arbetsmiljöuppgifter.

Utveckla och leda det kontinuerliga arbetet för hållbar hälsa såsom kontakt med företagshälsan, initiera friskvårdsaktiviteter och hantera rehabiliteringsärenden och friskvårdsbidrag.

Planera och genomföra Employer Branding aktiviteter.

Upprätta hållbarhetsredovisningen i samband med bokslutsarbetet.

Uppdatera och utveckla policys, mallar, instruktioner och handböcker.

Upphandla samarbetsavtal med leverantörer vid behov inom områden såsom kompetensutveckling, fysisk aktivitet och hälsa.

Är HR-avdelningens representant i Krisgruppen.

Du rapporterar till HR-chefen och är en del av HR-avdelningen som utgörs av ytterligare en HR Business Partner och en HR-controller. Vi arbetar nära varandra och stöttar varandra där det behövs. Vidare har vi ett nära samarbete med vår löneleverantör. Vår arbetsplats är Storgatan 19 i Stockholm. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid.

Vem är du?

Vi söker dig med stort intresse och kunskap inom HR-området. Du har en relevant akademisk utbildning och minst 5 års erfarenhet med motsvarande arbetsuppgifter. Du är digital, har erfarenhet från att arbeta i ett HR-system och ser fram emot att utveckla vårt HR-system tillsammans med oss.

Som person är du van att ta stort ansvar och kan arbeta självständigt likväl som i grupp. Du uttrycker dig väl i tal och skrift på såväl svenska som engelska. Du tvekar inte att ta tag i administrativa arbetsuppgifter som att självständigt driva utvecklingsprojekt. Vi uppskattar förmågan att ta egna initiativ, engagemang och lyhördhet.

Om verksamheten

Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige. Vi arbetar för att alla företag i Sverige ska ha bästa möjliga förutsättningar. Det här är vår vision: ”Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd”.

Svenskt Näringslivs långsiktiga mål är att Sverige ska återta en tätposition i den internationella välståndsligan. För att uppnå detta behövs en bred intressegemenskap kring värdet av företagande och företagsamhet.

Vår verksamhet täcker ett brett fält och vänder sig till olika målgrupper. Vi arbetar med opinionsbildning och kunskapsspridning, utvecklar nya idéer och tar fram konkreta förslag för att skapa ett bättre klimat för företagsamheten.

Vi företräder 60 000 små, medelstora och stora företag. Dessa är organiserade i 49 bransch- och arbetsgivarförbund. Förbunden utgör föreningen Svenskt Näringslivs medlemmar. Företag är primärt med i ett arbetsgivarförbund och/eller i en branschorganisation. Genom detta blir de även medlemsföretag i Svenskt Näringsliv.

Svenskt Näringsliv ansvarar för att driva frågor och områden som är viktiga för alla företag, exempelvis skatter, arbetsrätt, utbildning och infrastruktur.

Intervjuer sker löpande, vi ser fram emot ditt intresse! För frågor kring tjänsten kontakta rekryteringskonsulter Stina Nord 073-654 52 57 / Fredrika Schartau 070-510 71 30