Chef till Projektutveckling på Statens Fastighetsverk

Det är på regeringens uppdrag som Statens fastighetsverk förvaltar vårt gemensamma natur- och kulturarv. Vi förvaltar en mångfald av statligt ägda fastigheter – däribland regeringsbyggnader, domstolar, slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader samt en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark. 

Som medarbetare är vi stolta över att vara anställda på en myndighet, arbeta utifrån den statliga värdegrunden och få bidra till en positiv samhällsutveckling.

Vi söker nu dig som kan leda och utveckla Projektutvecklingsenheten!

Med grund i uppdraget att för statens räkning förvalta fastigheter med höga kulturhistoriska värden och som inrymmer viktiga samhällsfunktioner genomför SFV byggprojekt med höga förväntningar på ekonomisk effektivitet och starkt fokus på kvalitet och hållbarhet. Som chef för Projektutveckling leder du arbetet med att stärka och utveckla SFV som byggherre. Du får därigenom en väldigt viktig roll som bollplank och stöttning till din enhet, men också till din blivande chef och kollegor.

 SFV har en bred byggprojektverksamhet i Sverige och utomlands. Vi är en långsiktig förvaltare och våra projekt spänner från mindre underhållsåtgärder till om-, ny- och tillbyggnation samt kvalificerad restaurering. De flesta av våra projekt är komplexa i kravställningen och unika i sina program.

 

Din roll

Enheten ansvarar för att stärka SFV som byggherre genom att tillhandahålla projektägare för större eller strategiska projekt och genom att utveckla SFV:s projektägarroll. Enheten ger stöd till fastighetsavdelningarna när det gäller fastighetsutveckling i tidiga skeden. Medarbetarna är seniora och arbetar självständigt med eget ansvar för sina projekt. Ditt uppdrag som chef är att leda utvecklingen av verksamheten samt att skapa ett positivt arbetsklimat. Du säkrar i samverkan med avdelningschef och övriga enhetschefer att SFV uppfyller de förväntningar som ställs på en professionell byggherre. Du vägleder enhetens medarbetare och leder och håller samman både projektägare internt inom enheten och projektägare som kan finnas i andra organistariska delar inom SFV.

  • Du leder enhetens arbete och har personalansvar.
  • Du deltar och ger råd i uppbyggandet av byggherrens organisation för enskilda projekt i skeden från förstudier till genomförande, liksom i val av upphandlings- och genomförandeformer.
  • Du samverkar nära med fastighetsavdelningarna, och identifierar tillsammans med dem förändringsbehov för våra fastigheter.
  • Du representerar, leder och utvecklar enhetens verksamhet i samråd med avdelningens chef.
  • Du ingår i avdelningens ledningsgrupp.

 

Din profil

Vi söker dig som har relevant högskoleutbildning. Du har gedigen chefserfarenhet samt förmåga att leda en verksamhet affärsmässigt och strategiskt. Det är också viktigt att du har förmåga att omsätta myndighetens mål och strategier i konkreta mål för projekt. Du har flerårig erfarenhet av att som ledare bygga upp och ansvara för komplexa byggprojekt inom fastighetsbranschen. Du har god kännedom om lagstiftning, avtal, regler och genomförandeformer inom området samt god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift.

Vi ser det som meriterande att du har ledarerfarenhet inom offentlig verksamhet.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och förutsätter att du har god förmåga att leda och tillämpar ett tillitsbaserat ledarskap. Du lyssnar in, avväger, samarbetar och skapar goda relationer. Du har också en god förmåga att analysera, t ex. utvecklingsområden, konsekvenser och risker både för enskilda projekt och för den samlade projektportföljen.

  

Om anställningen

Anställningen är tills vidare och SFV tillämpar tidsbegränsade chefsförordnanden med möjlighet till förlängning. Vi tillämpar 6 månaders provanställning och tillträde sker enligt överenskommelse. Vi sitter centralt i Stockholm med möjlighet till distansarbete i viss utsträckning. Befattningen är placerad i säkerhetsklass och svenskt medborgarskap krävs.

Fackliga representanter för saco, seko och OFR nås via vår växel, 010-478 70 00.

Mer information om SFV hittar du på www.sfv.se

 

Ansökan

Kan det här vara ditt nästa steg i karriären? Då är du varmt välkommen med din ansökan via Statens fastighetsverks rekryteringssystem. Vänligen bifoga både CV och personligt brev. Vi genomför intervjuer löpande så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt, dock senast 2023-04-05.

I denna rekryteringsprocess samarbetar Statens fastighetsverk med Signpost. Information om rekryteringsprocessen lämnas av Anna Rydbacken på 0709-815 873 eller anna.rydbacken@signpost.se alternativt Cecilia Adielson på 0735-966 954 eller cecilia.adielson@signpost.se

Statens fastighetsverk erbjuder en attraktiv arbetsplats som eftersträvar jämn könsfördelning och värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten. 

Ansök här