Vi söker chef för arbetsgivarsektionen vid Göteborgs universitet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Nu söker vi en chef för arbetsgivarsektionen vid Personalenheten. Vi söker dig som tillsammans med verksamhetsföreträdare, HR-chef, chefskollegor och kunniga medarbetare, vill fortsätta resan med att vidareutveckla ett professionellt och relevant verksamhetsstöd inom HR-området. Med nyfikenhet och förståelse för den akademiska verksamhetens villkor och behov bidrar du tillsammans med dina medarbetare med relevanta, anpassade och evidensbaserade tjänster inom HR-området.

Personalenheten är en universitetsgemensam funktion med övergripande uppdrag att utveckla, samordna och följa upp universitetets arbetsgivarpolitik. Enheten utvecklar och samordnar styrdokument, processer, arbetssätt och systemstöd, genomför kompetensutveckling, tillhandahåller specialistkompetens och bistår verksamhetens chefer och personalhandläggare med rådgivning, handlings- och processtöd. Personalenheten är organiserad i tre sektioner med drygt 30 medarbetare.

Arbetsuppgifter 

Ditt ansvar är att i relation till universitetets ledning, långsiktiga mål och verksamhetens behov bidra till utveckling och samordning av universitetets strategier, avtal och riktlinjer. Det med mål att stärka universitetets attraktivitet, förmåga till långsiktig och strategisk kompetensförsörjning som i sin tur bidrar till utvecklingen av hållbara, kvalitativa och kompletta utbildnings- och forskningsmiljöer. Du svarar också för god kvalitet i sektionens arbete med konsultativ rådgivning, utveckling av stöttande metoder och administrativa processer.

Dina ansvarsområden;

  • Du är chef med ekonomi, – personal- och arbetsmiljöansvar för arbetsgivarsektionen, vid Personalenheten.
  • Du samordnar och driver utveckling av universitetets arbetsgivarpolitik inom ditt ansvarsområde.
  • Du säkerställer kvalitet och relevans i sektionens tjänster.
  • Du svarar för den universitetsgemensamma MBL-organisationen, förhandlingar och upprätthållandet av goda partsrelationer.
  • Du representerar arbetsgivaren i Arbetsgivarverkets förhandlingschefsnätverk och internationellt i samarbetsalliansen EUTOPIA.
  • Med utgångspunkt i enhetens strategiska plan kommer du att få särskilda ansvarsområden där du bidrar till utvecklingen av enhetens arbete i stort.

Sektionen består idag av 8 medarbetare – kompetenta handläggare, personalspecialister, utvecklingsledare och jurister. Sektionens arbetsfält spänner över flera områden såsom rekrytering, arbetsrätt, avtal och villkor, lönebildning, omställning, konsultativ rådgivning, samverkan, fackliga förhandlingar.

I ditt ledarskap av sektionen står du för omvärldsutblick, helhetssyn och kvalitet, närvaro och tillit till och förtroende för medarbetares kompetens och förmåga. Du strävar efter att skapa goda organisatoriska förutsättningar, förståelse för helheten, ett gott arbetsklimat och kollegialt stöd och utbyte. Du säkerställer väl fungerande beredning, stöttande processer och arbetssätt samt god kvalitet i leverans av sektionens leveranser.

Kvalifikationer 

Du har en relevant akademisk utbildning samt lång och bred erfarenhet av HR-arbete inom merparten av sektions arbetsområde från en stor komplex organisation. Du har goda kunskaper om och praktisk erfarenhet av hur man på ledningsnivå framgångsrikt samordnar och bereder utveckling av arbetsgivarpolitiska frågor. Likväl som av att fungera som bollplank till medarbetare vad gäller att omsätta strategier till praktiskt stöd för verksamhetens chefer och deras verksamhetsnära stöd.

Det är meriterande med erfarenhet från universitets- och högskolesektorn och av att ha bedrivit ett framgångsrikt digitaliseringsarbete. Du har goda kunskaper om den svenska modellen, tillämpning av lag och avtal, förhandlingsvana samt erfarenhet av och förmåga till goda partsrelationer. Du förstår hur utvecklingsarbeten, processer och ärenden löper genom en större myndighet och professionsstark organisation, mellan olika beslutsfattare och stödfunktioner, och på vilket sätt HR kan visa relevans genom att förstå verksamheten och dess behov men också att erbjuda relevanta, anpassade och evidensbaserade tjänster och service.

I ditt arbete vinnlägger du dig om förståelse för organisationens verksamhet och dess behov. Du har ett strategiskt förhållningssätt, ett brett perspektiv på frågor och du ser sakers långsiktiga betydelse och vidare konsekvenser. Som person har du integritet, är trygg, förtroendeingivande med god förmåga att arbeta mot ett långsiktigt mål.

Ditt inlyssnande sätt, goda omdöme och analytiska förmåga och förmåga att navigera även i svårare ärenden hjälper dig att göra avväganden, prioritera och fatta beslut genom att väga samman information och hänsynstaganden.

Ditt goda chefs- och ledarskap är väl dokumenterat och baseras på ett tillitsfullt förhållningssätt där du har goda förmågor att tydliggöra och skapa engagemang för mål och inriktning, utvecklar stöttande arbetssätt.

Du är pedagogisk och uttrycker dig mycket väl både muntligen som skriftligen i svenska och engelska tillräckligt väl för att kunna hantera internationella samarbeten.

Vi erbjuder dig

Det finns gott om intressanta och stimulerande utmaningar och möjligheter vid Göteborgs universitetet – du får ett spännande och utvecklande arbete i en intressant akademisk miljö som borgar för intressanta samtal och utbyten av idéer. Tillsammans med HR-chef och kollegor bidrar du till den strategiska HR-agendan med syfte att stärka universitetets förmåga till kompetensförsörjning. Du blir en del av HR-chefens ledningsgrupp.

Universitetet erbjuder bra villkor kring semester, tjänstepension och föräldraledighet. Vi eftersträvar god balans mellan arbete och fritid och erbjuder distansarbete upp till 2 dagar i veckan under förutsättning av det är möjligt utifrån verksamhetens förutsättningar. För att säkerställa tillgänglighet för dina medarbetare ser vi att du har din bas i Göteborg med omnejd.

Anställning 

Anställningen är en tillsvidareanställning med omfattningen 100 %. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas. Placering är vid Personalenheten som arbetar i lokaler på Rosenlundsgatan 4, Göteborg.

Tillsättningsförfarande 

Tillsättningen sker i samarbete med Signpost, som är specialiserade på att rekrytera framgångsskapande chefer och ledare som gör skillnad. HR chef

Vänligen notera att alla slutkandidater kommer genomgå samma moment i rekryteringsprocessen. Inklusive kompetensbaserade intervjuer, arbetspsykologiska tester och bakgrundskontroll. Det gör att vi rättvist och sakligt kan jämföra respektive chefs kompetens i förhållande till kravprofilen.

Kontaktuppgifter för anställningen 

Vill du veta mer innan du söker kan du höra av dig till rekryteringskonsult Anna Rydbacken på 0709-815873 eller anna.rydbacken@signpost.se, alternativt till Cecilia Adielson på 0735-966954 eller cecilia.adielson@signpost.se.

Har du frågor om anställningen och Göteborgs universitet är du välkommen att kontakta:
HR-chef Jennie Knutsson, jennie.knutsson@gu.se, 0766-183756 

Fackliga organisationer 

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande 

Ansökan 

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. 

Bifoga i ansökan:

  • CV
  • Personligt brev
  • Examensbevis
  • Intyg

Ansökan ska vara inkommen senast: 2023-10-02 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Ansök här