VD till Chalmers Next Labs AB

Chalmerskoncernen har antagit en ny strategisk inriktning och målbild där stiftelseformen och dess möjlighet till ökad autonomi utnyttjas i högre grad.

Målet är att Chalmers ska bli ett ”tekniskt universitet i världsklass”. Ett mål som består av två delar: akademisk kvalitet på europeisk toppnivå, kombinerat med ett högeffektivt nyttiggörande (nyttiggörande av forskning) för att möta samhällets behov av leveranser på kort och medellång sikt.

Chalmers Next Labs AB är en del av denna satsning. Det är ett nyetablerat bolag för forskningsnära utveckling i Chalmerskoncernen, med stor samhällspåverkande potential som står inför en spännande och expansiv utveckling. Chalmers Next Labs kommer att ha en central roll för att än mer utveckla Chalmers nyttiggörande för näringsliv och samhälle.

Bolaget söker nu en VD som vill och är beredd att axla ansvaret att bygga upp och etablera Chalmers Next Labs som en plattform som i nära samarbete med högskolan och näringslivet bedriver forskningsnära och innovativa utvecklingsprojekt med stor potential för att skapa mervärden för samhälle och näringsliv.

 Vi erbjuder möjligheten att från start leda uppbyggnaden och utvecklingen av ett bolag med mycket snabb förväntad tillväxt.

 Vi söker dig som har:

  • Flerårig erfarenhet av att i rollen som chef, innefattande personal- och resultatansvar, leda verksamhet i en akademisk kontext med goda resultat.
  • Flerårig erfarenhet av att leda forsknings- och/eller innovationsverksamhet, samt verksamheter i förändring och tillväxt
  • Erfarenhet och intresse av affärsutveckling och god förhandlingsvana
  • Ett entreprenöriellt och utvecklingsorienterat arbetssätt
  • God förståelse för förutsättningar, villkor och möjligheter i såväl akademin som näringslivet
  • God kommunikativ förmåga på både svenska och engelska

Som person är du utåtriktad, lösningsfokuserad och kan, genom en god samarbetsförmåga och ett entusiasmerande ledarskap, omsätta vision, strategi och riktning i operativt genomförande.

Nästa steg

Tillsättningen sker i samarbete med Signpost, som är specialiserade på att rekrytera framgångsskapande chefer och ledare som gör skillnad. Här välkomnas ledare med olika bakgrund, ålder, kön och erfarenhet som bidrar med nya idéer, insikter och perspektiv. Tycker du att uppdraget låter intressant och är redo för nästa steg i karriären? Varmt välkommen med din ansökan!

Vänligen notera att alla slutkandidater kommer genomgå samma moment i rekryteringsprocessen. Inklusive kompetensbaserade intervjuer, arbetspsykologiska tester och bakgrundskontroll. Det gör att vi rättvist och sakligt kan jämföra respektive chefs kompetens i förhållande till kravprofilen.

Vill du veta mer innan du söker kan du höra av dig till rekryteringskonsult Anna Rydbacken på 0709-815 873 eller anna.rydbacken@signpost.se , alternativt till Cecilia Adielson på 0735-966 954 eller cecilia.adielson@signpost.se. Vi ser fram emot att få kontakt med dig!