Head of Compliance till tillväxtbolaget Aros Kapital i Göteborg

Nu finns det en fantastisk möjlighet att vara med på Aros Kapitals framgångsresa – Vi söker en utvecklingsorienterad Head of Compliance med placering i Göteborg eller alternativt Stockholm.

Om bolaget

Sedan 2004 har Aros Kapital varit en viktig aktör inom företagsfinansiering. Genom en hög personlig service, stark närvaro, effektiva system och processer erbjuder vi våra kunder ett specialiserat utbud av tjänster som innefattar fakturaköp, företagslån, fastighetslån, inlåning och leasing. Vi fokuserar på B2B – företagsfinansiering och arbetar dedikerat för att hjälpa företag att utveckla och förverkliga sina drömmar.

Idag består Aros Kapital av ca 110 medarbetare som jobbar från våra olika kontor i Göteborg, Stockholm, Örebro, Oslo och London. Huvudkontoret är placerat i Göteborg. Aros Kapital är ett kreditmarknadsbolag som ägs av Mellby Gård. Företagskulturen präglas av professionalism, engagemang, entreprenörskap och gemenskap. På Aros Kapital är våra medarbetare viktiga – därför är det naturligt att erbjuda ett brett förmånspaket. 

Om uppdraget

I rollen som Head of Compliance ansvarar du för ett team om två medarbetare. Du kommer vara direkt underställd VD och rapportera till denne och styrelsen. Placeringsort för tjänsten är i huvudsak på kontoret i Göteborg, men möjlighet till placering i Stockholm finns.

Som Head of Compliance erbjuds du en energifylld arbetsmiljö i ett bolag under tillväxt där du får uppdraget att ta ett helhetsgrepp i att optimera och vidareutveckla compliancefunktionen. Tillsammans med teamet kommer du vara drivande i utvecklingen av avdelningens arbetssätt samt stötta verksamheten i frågor kopplade till den tillståndspliktiga verksamheten för att nå högt uppsatta mål.

Avdelningen ansvarar för att hålla sig uppdaterad med alla relevanta lagar och regler som påverkar bolaget och dess verksamhet. Det inkluderar bland annat FFFS-reglering, kreditgivning till företagskunder, AML samt dataskydd. Du bör trivas i en dynamisk miljö som uppmuntrar ett flexibelt arbetssätt samtidigt som det kräver en förmåga att prioritera långsiktighet och proaktivitet.

Genom att anta en ledarstil som präglas av tillit kommer du inte bara att ge vägledning och stöd till ditt team, utan också främja deras självständighet och utveckling.

Dina arbetsuppgifter inkluderar;

  • Ge råd och stöd, samt informera och utbilda verksamheten avseende regelverk tillämpliga på bolagets affärsverksamhet
  • Övervaka och kontrollera verksamhetens regelefterlevnad
  • Ge stöd vid implementering av nya och förändrade externa och interna regler
  • Utveckla och säkerställa att rutiner och riktlinjer är ändamålsenliga och effektiva för att uppfylla regelverkskraven
  • Vara kontaktperson gentemot tillsynsmyndigheter samt arbeta med omvärldsbevakning avseende nya och förändrade regler och praxis
  • Personalansvar för två medarbetare

Vem är du?

Vi söker dig med flera års erfarenhet av complianceområdet och som har erfarenhet av att utveckla compliancefunktionen på bolaget. Du har ledarerfarenhet med gott resultat och mycket god kunskap om regelverk och regelefterlevnad för bank och finans. Har du även arbetat i internationell miljö är även detta meriterande. Att du har mycket god kommunikationsförmåga – båda på svenska och engelska ser vi därmed som en självklarhet. Din vilja att utveckla verksamheten, kombinerat med gedigen erfarenhet av de legala regelverk som gäller för tillståndspliktiga verksamheter, liksom din förmåga att skapa positiv kultur, gör dig till den perfekta kandidaten.

Vi tror att du får energi av utveckling och resultat. Din integritet, handlingskraft, samt din förmåga att skilja på sak och person kommer att värderas högt. 

Nästa steg

Tillsättningen sker i samarbete med Signpost, specialister på att rekrytera framgångsrika chefer och ledare. Om du känner att du är redo för nästa steg i din karriär, varmt välkommen med din ansökan! Alla slutkandidater genomgår samma kompetensbaserade intervjuer och tester för en rättvis och saklig jämförelse. För mer information, kontakta rekryteringskonsult Magnus Åberg på 0709-817751 eller magnus.aberg@signpost.se, alternativt Anna Rydbacken på 0709-815 873 eller anna.rydbacken@signpost.se. Ansök gärna så snart som möjligt dock senast den 30 april 2024. Vi ser fram emot att höra från dig!