Denna vecka har vi läst en artikel i Forbes –  dagens föränderliga företagskulturer kräver ledare som kan coacha – varför det? Så här skriver artikelförfattaren:

 

Under åren har coachingyrket vuxit och mognat betydligt. För tjugo år sedan användes coaching mer som en ”korrigerande” metod. Ledare coachades eftersom de inte lyckades bra i sin roll. För ungefär 10 år sedan började coaching mer handla om ett sätt för ledare att förbättra sig i rollen som ledare. I dag är coaching även en metod som hjälper organisationer att förbättra en kultur. Kultur dikterar framgång, och ledare måste kunna navigera i kulturen för att driva förändringar. Ledare är inte bara coacher själva utan måste även lära andra hur coacha för att driva transformationsförändringar.

 

Med ökande användandet av metoder som bl a  scrum och lean befinner vi oss i en tid där organisationer utmanas att leverera bättre och snabbare resultat i mer komplexa miljöer. Organisationer inser att val av rätt leveransmetodik beror på hur bra det passar kulturen. Att ge ledare coaching-kompetens hjälper att säkerställa inte bara genomförandet av rätt metodik men att den är framgångsrik i rådande kultur.

Även om coaching är en komplex färdighet som omfattar många olika discipliner kan den praktiseras med smidighet i små doser, som utvecklas över tiden. Här ger artikelförfattaren oss tre sätt som coaching ger ledare i dagens smidiga kultur.

 

Genom att rätt hantera relationer skapar ledare win-win-situationer genom att skapa tydliga överenskommelser, förtroende och starkt engagemang..

 

Har du märkt hur många överenskommelser du gör under en dag? När du vaknar på morgonen kan du ha kommit överens med dig själv att gå till gymmet. Du kanske har kommit överens med din partner om att du kommer att hämta kemtvätten, eller du har träffat en överenskommelse med din chef om att du ska lägga fram en ny idé för att förbättra moralen i teamet. Hur känner du dig när du har hållit dessa åtaganden? Hur känns det när du inte gör det? Ledare som tränar hjälper andra att göra och hålla överenskommelser med sig själva och andra. Detta hjälper till att skapa förväntningar som är tydliga och överenskomna.

 

Förtroende är en annan viktig coachningskapacitet som utvecklar ledare. Genom att ha coaching-samtal lär sig ledare att behärska konsten att skapa tillit med sig själva och andra. Paul Zak på Harvard Business Review genomförde en forskningsstudie om neurovetenskapens förtroende. Han fann att företag som har ett förtroende på marknaden redovisade 74% mindre stress, 106% mer energi, 50% högre produktivitet och 76% mer engagemang. Att skapa förtroende kommer att se till att team är produktiva och att kunderna är engagerade.

 

Slutligen skapar ledare som tränas i coaching ett starkare engagemang med dem som de interagerar med. Engagemang ur ett coachingperspektiv kommer med ledare som övar på att vara närvarande. Minns du en konversation där du var närvarande hos någon utan att behöva relatera, döma eller analysera? Att vara närvarande skapar möjligheter att uppleva olika perspektiv och få insikter. Detta leder till bättre beslutsfattande och starkare relationer.

Genom att skapa överenskommelser, förtroende och engagemang kan ledare vara smidigare i och lyckas med att stödja och utmana sina team.