I mycket som skrivs kring ledarskap betonas vikten av feedback. Vi har själva skrivit tidigare om vikten av att som chef också be om feedback i sitt agerande (för att öka sin självinsikt, förändra sitt beteende när så krävs) – inte bara ge feedback till medarbetare. Nu visar dock forskning att det är bättre att ge RÅD än FEEDBACK. Ja, vad är det man menar och varför det?

 

I en studie utförd av Harvard Business School (redovisad i Harvard Business Review) blev 400 deltagare utsatta för 4 experiment – där olika scenarios spelades upp och testgruppen fick välja mellan att ge feedback eller råd.

 

Det visade sig att de som fick feedback inte alls tyckte sig få någon hjälp på vägen medan de som bad om råd fick konkreta förslag på förbättringar och i sitt tycke mer relevanta synpunkter på området. Det visade sig också i ett av experimenten att de som gav feedback gav nästan enbart neutrala eller positiva omdömen medan de som bad om råd också fick mer rak kritik.

 

Feedback associeras oftast med utvärdering och det kan enligt författarna till studien leda till just det vaga och mer intetsägande i återkoppling men också för att det fokuserar på det som redan hänt. Ett råd innebär en mer aktiv approach där det finns en inneboende, tydlig förväntan på en framtida förbättring. Man noterar också att i och med att ”råd” kan ge mer kritik och även i vissa fall negativa omdömen är det klokt att fundera på målgruppen för antingen feedback eller råd.

 

Så alla ni chefer som vill ha feedback på ert ledarskap. Be istället om råd så får du förhoppningsvis lite mer konkreta verktyg!

 

Läs hela artikeln här

https://hbr.org/2019/09/why-asking-for-advice-is-more-effective-than-asking-for-feedback