Negativ feedback kontra positiv

Ny studie: Chefers förmåga och oförmåga kring feedback

Feedback. Nyckeln till mångas ledarskap har nu studerats lite närmare av amerikanska författare. De har jämfört chefer och medarbetares syn på feedback-loopen. Viktigaste insikten: Chefer i allmänhet tenderar att undervärdera kraften i att ge positiv feedback.

Vi på Signpost har summerat artikeln som i sin tur sammanfattat boken Speed: How Leaders Accelerate Successful Execution av Jack Zender och Joseph Folkman. Här har de studerat hur högre chefer uppfattas, och uppfattar sig själva, när det kommer till negativ versus positiv feedback till sina medarbetare.

Några insikter

  • 44 % av över 7 000 ledare tycker att det är mycket påfrestande att ge negativ återkoppling.
  • Hela 21 % kan låta bli att ge negativ feedback på grund av att det är så jobbigt.
  • 37 % faktiskt undviker att ge positiv feedback. Av olika anledningar som är värda att grotta i!

Totalt fick 328 chefer frågor att besvara. De jämfördes med medarbetares uppfattning om dem på en skala mellan 1 och 13 i en feedbackprofil. Det blev ett intressant utfall.

Bland annat framkom att medarbetare ansåg att chefer som ger positiv återkoppling är skickligare i denna del av sin ledarroll. Medan cheferna själva uppfattade sig som mer effektiva när de gav negativ feedback!

Undervärderar kraften i positiv feedback

Ett konstaterande och som en summering av artikeln från Harvard Business Review är att chefer i allmänhet tenderar att undervärdera kraften i att ge positiv feedback. Många ser det mer som ”fritt valt arbete,” samtidigt som de övervärderar vikten av att ”korrigera och påtala fel” (eller hur vi vill benämna negativ återkoppling). Det ansågs vara obligatoriskt i chefsrollen.

Vad kan vara orsaker? Det kan vi spekulera i och studien ger inte dessa svar – bara hypotetiska antaganden:

  • Kanske chefer uppfattar det som ett styrketecken att kritisera?
  • Att chefer som ger beröm skulle uppfattas som mjukare – dvs vekare?
  • Att man tycker sig ha delegerat detta till nästa chefsled och därmed glömmer sina egna närmaste chefer?

Många antaganden – få svar. Men vi gillar att diskutera ämnet. Så hör av dig om du vill ta denna dialog vidare!

Kontakta oss så pratar vi vidare!