Bli en bättre chef – skaffa ett husdjur

Ny forskning visar att husdjur påverkar chefskarriären positivt

Bakom de flesta toppledare finns en skällande eller jamande barndomsvän. Inte bara har de flesta ledande befattningshavarna haft ett husdjur som barn, många tror också att ha ett husdjur har haft en positiv inverkan på deras karriär visar en ny studie.

Det finns förmodligen få med karriärambitioner som har sin hund eller katt med på CV (fast vi kan erkänna att vi har sett det ibland). Men kanske har husdjur ändå en inverkan på karriären?

Enligt en amerikansk undersökning* har 93 % av de som är chefer växt upp med ett djur! Och 78 % av de 857 respondenterna tror även att deras framgång i karriären delvis beror på att de hade husdjur som barn.

Husdjur bygger ansvarsfullhet, empati och kreativitet

De högsta cheferna anser att barndomsinteraktion med en fyrbent vän har lärt dem värdefulla egenskaper som de drar nytta av i det vuxna arbetslivet. De nämner funktioner som ansvarsfullhet, empati och kreativitet, vilket hjälpt dem i karriären.

Enligt studien har husdjur till och med för vissa människor haft större värde än en praktikplats i ett företag. Nästan en fjärdedel av de undersökta tror att de lärde sig mer av att vara med sitt djur som barn än de gjorde i sin första praktikplats!

Affärsidéer under hundpromenixen

Och husdjur är också viktiga för toppledarna i vuxen ålder. Nästan åtta av tio toppchefer säger i undersökningen att fått en affärsidé när de gick ut med hunden. Och sex av tio toppledare tror också att husdjur har en positiv effekt på deras förmåga att etablera relationer med kollegor och kunder.

De högsta cheferna som deltagit i undersökningen har för det mesta haft en hund, men många i den så kallade C-sviten, dvs. med titlar som CEO, CFO eller CIO, har också haft katt, fågel eller kanin. Många av de tyngsta cheferna har haft fler husdjur.

Signpost vill som vanligt dock flagga för hönan och ägget-argumentet: Är det kanske de ansvarsfulla, empatiska, relationsbyggande personerna som skaffar djur och inte tvärtom?

*Källa: Berlingske.dk/amerikanska mediabolaget Fast Company, baserat på en studie av Kelton Research för Banfield Pet Hospital