Om riskbeteenden som hinder i karriären…

Mät riskbeteenden i nästa chefsrekrytering

Är du också orolig för vad en chef eller offentlig person kan orsaka i en pressad situation? Lugnt. På Signpost kan vi mäta riskbeteenden på våra chefskandidater.

En människas personlighetsdrag är för oss som arbetar med chefsrekrytering en ständig källa till nya lärdomar och insikter. Allt det som formar oss som människor.

Varje dag i veckan har vi spännande möten och intervjuer som leder till att en chef tar sig an ett nytt uppdrag –  och vi får förmånen följa med på en del av den resan!

The dark side

En av många pusselbitar i urvalet är ofta assessment av tester av olika slag. En chefs potential och de starka sidorna i personligheten (the bright sides) är det vi letar efter. Men vi får inte glömma de mindre smickrande riskbeteendena (the dark sides). Vad händer egentligen med en person under stark stress och press? Hur agerar de i det mer privata livet där den sociala masken faller, eller i ledningsgruppen – dagen efter ett ovanligt pressande möte med styrelsen.

En individ som presterar mycket väl när omständigheterna är goda uppvisar plötsligt beteenden som är direkt kontraproduktiva såsom arrogans, självcentrering eller undvikande beteende.

Elva riksbeteendeskalor

HDS (Hogan Development Survey) är verktyget som förekommer situationen genom att påvisa elva olika riskbeteendeskalor, samt underliggande nyanser. Verktyget beskriver var riskerna finns och ger förutsättningar att coacha eller utveckla en individ, skapar självinsikt hos personen och ger rätt beslutsunderlag för att förstå huruvida personen är rätt eller inte för ett uppdrag.

HDS är ett av flera verktyg vi använder i våra processer – hela chefsrekryteringar, VD-rekrytering, likväl som i Second Opinion och personbedömningar.

Vill du veta mer om hur vi gör chefsrekryteringar och där analyserar riskbeteenden? Kontakta oss idag!

Jag vill veta mer!