Ett hälsofrämjande ledarskap innebär att du som chef behöver jobba med de förutsättningar du har, individuella och organisatoriska. Det betyder att man bör arbeta med tydliga mål som följs upp, rimliga krav, regelbunden återkoppling och med att stärka det som fungerar bra. Men det handlar också om balans och hälsa. Här är det chefen som bär det främsta ansvaret för att se till att medarbetarna är produktiva och mår bra.

 

Lotta Dellve, professor i arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet och som forskar om hållbart ledarskap och chefers förutsättningar summerar vad du ska tänka på – för att rekrytera rätt chef,  men också vara en chef som bidrar till en hälsosam arbetsplats. Här hennes tips:

 

Utnyttja resurserna som finns: För att lyckas med det hälsofrämjande ledarskapet på sikt gäller det att chefen inte är överbelastad – och då måste du våga säga till uppåt och kräva, använda och mobilisera organisatoriska resurser.

 

Skapa förtroende: Det gör du till stor del genom att lyssna in din personal. Chefer på operativa nivåer kan behöva jobba på att ha en närhet till verksamheten och förståelse för medarbetarnas vardag, chefer på strategisk nivå behöver prioritera arbetsmiljöfrågor och väga dessa jämte produktionsmål.

 

Prioritera reflektion och följ upp: Låt medarbetarna regelbundet träna sig i att reflektera och kommunicera om verksamheten och hållbart arbete från olika perspektiv. Glöm inte uppföljningen där ni går igenom vad ni har åstadkommit, den är minst lika viktig.

 

Inspirera till att leva hälsosamt: Understöd medarbetares ambitioner att träna och leva hälsosamt. Inför promenadmöten och andra sätt som bidrar till aktivitet och minskar stillasittande. Fråga de som har många sjukdagar hur du kan stödja dem att fullgöra sitt arbete.

 

Tänk på helheten:  Att enbart dela ut gymkort eller endast införa organisationsåtgärder är inte tillräckligt. Ha alltid både individ och organisation i fokus i alla satsningar ni gör.

 

Läs hela artikeln på https://www.prevent.se/arbetsliv/ledarskap1/2019/sa-skapar-du-en-halsosammare-arbetsplats/