Restriktionerna släpps och optimismen kommer tillbaka! Visst finns en oro kvar om hur världen och arbetsmarknaden kommer se ut, vad som kommer förändras som kanske inte av alla upplevs som positiva förändringar –  men du som chef har all anledning att vara optimistisk. Varför?

Optimister är lösningsfokuserade. Optimister vill lösa problem och förbättra situationen de befinner sig i. De kommer alltid att fokusera på att hitta en lösning snarare än att analysera frågorna kring problemet. Det lösningsbaserade tillvägagångssättet som en optimistisk ledare använder främjar kreativitet och nytänkande. 

Optimister är inte rädda för att misslyckas.  De är mer motståndskraftiga och kan snabbt ”studsa tillbaka” från misslyckanden och motgångar i livet. En optimist är en risktagare och är bekväm med att fatta svåra beslut. En optimist kommer att se misslyckanden eller misstag som ett tillfälle att lära sig och göra framsteg.

Optimister är bra på kommunikation. Optimister får sin energi från människor. De är bra på att skapa och behålla långsiktiga relationer. Optimister förstår vikten av att engagera och motivera andra.  Optimister använder motivationsspråket.  Winston Churchill var immun mot ”Recency -effekten” (se nedan).  I sina tal motiverade och inspirerade han den brittiska allmänheten att tro att de var vinnare. Winston Churchill använde en strategi i sina tal som var enkel och mycket effektiv –  en optimists strategi. Han trodde att det skulle bli bättre – eftersom han visste att han skulle göra det bättre.

Optimister är framtidsorienterade tänkare
Psykologer har funnit att optimister är mindre benägna att bli kontrollerade av ”Recency Effect”. Detta är en psykologisk term som säger att de senaste erfarenheterna vi går igenom är de vi minns.

En optimist är en som tänker stort och har en positiv syn på framtiden. Möjligheter framåt är viktigare än ältande av det som varit.

Optimism är smittsamt. Under 2008 genomfördes forskning av University of California och Harvard kallade ”Emotional Contagion”. Denna forskning tittade på lycka och hur smittsam det var. Vad forskarna upptäckte var att när människor var omgivna av glada människor är de mer benägna att bli lyckliga också.

Optimistiska ledares beteenden är smittsamma och de har en positiv inverkan på moralen och tillståndet av lycka hos de människor de leder.

Optimister värdesätter samarbete. De tror att kraften att förändra eller vidta åtgärder är störst i ett kollektivt team.

Optimister kommer öppet att dela information och kunskap med andra för att de ska kunna delta fullt ut i beslutsprocessen. En optimistisk ledare försöker få sina team engagerade och att arbeta tillsammans mot ett gemensamt syfte och en vision.

 

Sist men inte minst:

Optimism är hälsosamt. Forskning har visat att genom att ha en optimistisk syn på livet kommer du sannolikt att få ett hälsosammare och längre liv än en person som har en pessimistisk syn på livet. Forskning visar entydigt på att det finns kopplingar mellan optimism och ett hälsosammare liv, bland annat bättre hjärthälsa, starkare immunförsvar och bättre lungkapacitet.

 

”En pessimist ser svårigheten i varje tillfälle; en optimist ser möjligheten i alla svårigheter. ” Winston Churchil