Denna vecka summerar vi en krönika av Ray Blunt, amerikansk teolog, föreläsare och konsult; ”de svåraste valen en ledare gör”.

 

Dels har vi de oundvikliga valen, dels de val som vi faktiskt kan välja att ställa oss inför, de medvetna valen. Och om vi kan göra dem rätt från början, varför inte göra det? Blunt filosoferar kring hur en ledare tittar tillbaka på sin karriär och sin tid som ledare, hur kunna göra det utan ånger. Som Soren Kierkegaard med rätta har observerat, ”Du lever ditt liv framåt och förstår det bakåt.”

 

En 20-årig studie av personer över 65 som intervjuats kring vad de skulle gjort annorlunda i livet om de kunnat ger konsekvent följande insikter:

”Jag skulle vara mer reflekterande, ta tid att tänka eftersom livet går så fort och jag var för upptagen för att tänka tillräckligt.”

”Jag skulle vara modigare, ta fler risker” och slutligen,

”jag skulle tydligt, långt tidigare, försökt förstå mitt syfte i livet.”

 

Den sista meningen gör Blunt till det första valet för en chef:

Vad är ditt syfte i livet och hur kommer det att vägleda dig varje dag? Har du ett tydligt livsuppdrag?

Det andra valet som du kommer att göra som ledare är hur du ska använda din mest värdefulla resurs: tid. Om du är tydlig med ditt syfte blir det lättare att börja fokusera på hur du använder din tid.

Det tredje valet:

Detta val handlar om var du får din energi ifrån varje dag – vad väljer du?

 

Slutligen summerar Blunt filosofiskt en ledares val med att man ska reflektera över huruvida man väljer

 

  • ett högre syfte med gemensamt mål framför pragmatism och personlig vinning
  • sanningen framför rädsla och självbedräger
  • att tjäna andra eller bli betjänad

 

hela artikeln finns här

http://govleaders.org/choices.htm