Ledarskap i AI-åldern

Leda med EQ när AI fattar besluten?

Hur kommer ledarskapet förändras i takt med inträdet av den artificiella intelligensen på arbetsplatsen? När ”mänsklig intelligens” ersätts av artificiell i AI-åldern.

Vi har läst en artikel ur Harvard Business Review av Tomas Chamorro-Premuzic, professor i business psychology på University College London och Columbia University och associate på Harvard’s Entrepreneurial Finance Lab.

Vad tänker han? Jo, så här:

Ny forskning inom området ger en spaning om att i en AI-era – som kännetecknas av disruption och snabba, hastiga kast i ibland svårtydd omvärld – behöver vi ompröva kärnan i ett effektivt ledarskap.

Vissa egenskaper, som djup domänkunskap, beslutsamhet, auktoritet och kortvarigt uppgiftsfokus är av mindre vikt. Andra såsom ödmjukhet, anpassningsförmåga och förmåga att tydliggöra vision blir viktigare. Liksom förmåga att entusiasmera och engagera kommer att spela en nyckelroll i ett mer agilt ledarskap.

Vi djupdyker lite i de här egenskaperna:

Ödmjukhet

Lika värdefullt som att veta vad man vet är att veta vad man inte vet. Ledare i AI-åldern måste vara villiga att lära sig och vara öppna för att söka input och information, inom och utanför deras egna organisationer. De måste också lita på att andra vet mer än de själva gör.  (Nyckelordet här känns som självinsikt – Signposts kommentar)

Anpassningsförmåga

På organisatorisk nivå innebär anpassningsförmåga att vara innovativ  och reagerar på möjligheter och hot. På individnivå betyder det att ledare måste vara öppna för nya idéer, att prestigelöst kunna ändra åsikt och dessutom effektivt kommunicera den.

I en AI-ålder bör flexibilitet i tanke och förmåga att ändra åsikt (något som ofta kan betraktas som ett tecken på svaghet eller brist på övertygelse) uppfattas som en styrka.  Anpassningsbara ledare möter utmaningar med fokus på lärande istället för ”att ha rätt”.

Förmåga att förmedla visionen

I en AI-ålder som karaktäriseras av snabb teknik och disruptiva affärsmodeller är en tydlig vision ännu viktigare. Ledare med en tydlig vision har övertygande, meningsfulla svar frågor om vart vi är på väg, varför och hur och är bättre att kommunicera dem på ett effektivt sätt. Att lyckas förmedla visionen trots att osäkerhet är inbyggd i affären kommer vara en kritisk framgångsfaktor.

Engagemang

För att lyckas i AI-åldern, måste en ledare vara ständigt engagerad och involverad i sin omvärld. De måste förstå hur de ”anpassar sig till signalerna i stället för till ljudet.” Agila ledare måste lyckas i att ha engagerade team, särskilt när det går trögt och vägen är utmanande. Att själv visa vägen genom entusiasm och engagemang.

Är ledarskapet så  radikalt annorlunda i AI-åldern? Nej, men kanske finns två viktiga skillnader.

  • För det första kommer ledarnas hårda färdigheter att fortsätta utmanas av extremt smarta maskiner, medan deras mjuka färdigheter blir allt viktigare.
  • Ledarskapsdrag som integritet och känslomässig intelligens kommer fortsatt vara viktiga egenskaper. Men ledare i AI-ålder måste vara än mer ödmjuka om andras bidrag och anpassningsbara till de utmaningar som utan tvekan kommer. Sedan ska de stå stadiga i sina visioner om den ultimata destinationen samt involverade och engagerade i omvärlden.

Vi på Signpost vill komplettera ovan egenskaper med vår förkärlek för grit och resiliens som vi skrivit om förut. Förmågan att vara uthållig (ett jävlaranamma) och stå trygg och stadigt i blåsten.

Lediga uppdrag och chefsjobb