Ledarskap på distans kräver chefer som lyssnar

”Att lyssna är en konst”

Det virtuella ledarskapet på distans ställer stora krav på chefer i konsten att lyssna.  En utmaning tycker många vi talar med. En som är expert på lyssnandes konst är Richard Mullender som driver The Listening Institute i UK. 

Richard Mullender är en före detta polisman med lång erfarenhet av förhör och gisslanförhandlingar. Han menar att aktivt lyssnade är en konst. Och inte minst en viktig faktor i ledarskap på distans. ”Vi lär oss att prata som barn, men väldigt få lär oss att lyssna”.

Många människor tycker att bra lyssnande handlar om att nicka eller hålla ögonkontakt. Men de lyssnar inte riktigt, argumenterar Mullender. En bra lyssnare letar alltid efter fakta, känslor och indikationer på samtalets värderingar. Och när det gäller förhandlingar letar folk efter ett resultat. Syftet med att lyssna är att fastställa vad den andra sidan försöker uppnå.

”När du pratar lyssnar du inte”

En annan viktig punkt att tänka på är att när du pratar lyssnar du inte. ”Varje gång du delar en åsikt ger du ut information om dig själv”, säger Mullender.

Däremot får en god lyssnare, genom att hålla tyst, en fördel över sin motpart. Gisslanförhandlare arbetar vanligtvis i team, men den ledande förhandlaren är den enda som pratar.

”Vad vi lär ut är att den andra personen i laget inte pratar alls, för om de är upptagna med att tänka på nästa fråga, lyssnar de inte riktigt”, förklarar Mullender.

Utmaningar för ledarskap på distans

Det misstag som många gör är att ställa för många frågor snarare än att låta den andra prata. Lyssnarens fokus bör ligga på analys.

Det grundläggande målet är att bygga upp en relation så att den andra personen gillar dig och litar på dig, säger Mullender.

Pandemin har inneburit att de flesta medarbetar- och affärssamtal nu äger rum via telefon eller video. Vissa kanske tror att detta gör det svårare att lyssna; att det är svårare att plocka upp de subtila ledtrådarna som människor avslöjar i sina ansiktsuttryck och kroppsspråk. Men Richard Mullender säger att för mycket tolkas genom kroppsspråk. Det är mycket lättare att förstå någon om du kan höra dem men inte se dem än om du kan se men inte höra dem. Han föredrar alltid att förhandla via telefon. 

Undvik distraktion under det digitala samtalet

En annan nyckel till bra lyssnande är att undvika distraktion. Medarbetare som blir lyssnade till utan distraktion och som själva lärt sig att lyssna aktivt upplever enligt en forskningsstudie mindre oro och mer samhörighet med sitt team och sin chef.

På Learning Institute kan man gå på kurs och erhålla diplom i lyssnandets konst– här är det du ska träna på:

  • Målsätt varje möte.
  • Välj ett ”mindset” för framgång.
  • Uppmuntra subtilt för att hålla den andra personen pratande.
  • Spegla, för att gå djupare utan att ändra ämne.
  • Omvandla frågor till förslag.
  • Identifiera, välj och tolka nyckelorden som gör informationen begriplig.
  • Testa din hypotes utan att kränka den andra personen.
  • Argumentera ditt case med den andres värderingar, övertygelser och motivatorer, snarare än dina egna.

Alla chefer behöver utveckling i sin vardag och Signpost kan stötta med individuella program och coaching, till ledarskapsutbildning och workshops med chefen och gruppen. 

Läs mer om ledarskapscoachning här!