DN: Chefer som är missnöjda skapar ofta misstro hos medarbetare

Bryt de onda cirklarna!

Missnöjda chefer skapar misstro, som skapar osäkerhet, som skapar sämre prestation – som skapar missnöje. Ja, när chefer och medarbetare inte fungerar ihop måste något ske.

Negativa attityder är självförstärkande. Och när chefer inte litar på sina medarbetares förmåga att klara jobbet, så skärper de kontrollen. Något som får medarbetarna att bli osäkra, vilket gör att de presterar sämre, säger Jean-François Manzoni i en artikel hos Dagens nyheter.

Som erfaren forskare om företagsledning och organisation riktar han sin kritik främst mot chefer, men den gäller även medarbetare.

– Alla har sin del av ansvaret när det gäller relationer. Det gäller både uppåt och nedåt i hierarkin, liksom mellan dem som finns på samma nivå. Överallt kan det uppstå negativa spiraler om man inte vinnlägger sig om att hindra det.

Missnöjda chefer ger hög personalomsättning

Om man skapar osäkerhet hos medarbetarna blir följden att medarbetares arbetsförmåga sänks. Det kan sedan bli ett skäl att byta ut dem.

Faran är sedan att detta mönster upprepas, även med nya medarbetare. Till sist måste ändå chefen – eller dennes överordnade – inse att felet främst ligger på annat håll.

– Det tar emot att erkänna detta. Men även när insikten har uppstått, är den svår att omsätta i handling. Många chefer är så fast i sina vanor att de inte kan ändra beteende.

Handlar om beteende

Mycket beror på hur den mänskliga hjärnan fungerar, förklarar Jean-François Manzoni. Många följer invanda mönster, eftersom det är enklast. Det kräver stor ansträngning om man i välkända situationer ska uppträda annorlunda än förut. Det vill säga: att inte visa missnöje som chef.

– Men chefer behöver öva sig på just detta. För dem räcker det inte att kunna reagera snabbt utan krävs också en större medvetenhet.

Behövs fler chefer med självinsikt

På Signpost återkommer vi allt som oftast till självinsikt som en viktig faktor. Den går som en röd tråd i ett framgångsrikt ledarskap och utgör en av nyckelfaktorerna i det vi kallar för framgångsskapande chefer. Chefer som förvaltar eller bygger organisationer, affärer och medarbetare. Raka motsatsen till missnöjda chefer.

Behöver du också hitta en framgångsskapande chef till en nyckelposition? Vi hjälper dig gärna, så kontakta oss redan idag!

Boka möte med oss