44 % av över 7 000 ledare tycker att det är mycket påfrestande att ge negativ feedback. Hela 21 % kan låta bli att ge negativ feedback på grund av att det är så jobbigt.

Kanske inte så förvånande, mer förvånande är kanske att 37 % faktiskt dessutom undviker att ge positiv feedback. Av olika anledningar som är värda att grotta i!

Författarna till boken Speed: How Leaders Accelerate Successful Execution Jack Zender och Joseph Folkman har studerat hur chefer uppfattas och uppfattar sig själva när det kommer till negativ versus positiv feedback till sina medarbetare.

 

328 chefer fick  frågor att besvara och som jämfördes med medarbetares uppfattning om dem på en skala mellan 1 och 13 i en feedbackprofil.. Det intressanta utfallet – bl a –  var att medarbetare ansåg chefer som ger positiv feedback som skickligare i denna del av sin ledarroll, medan cheferna själva uppfattade sig som mer effektiva när de ger negativ feedback!

 

Ett konstaterande och som en summering av artikeln från Harvard Business Review: Chefer i allmänhet tenderar att undervärdera kraften i att ge positiv feedback och ser det mera som ”fritt valt arbete” samtidigt som man övervärderar vikten av att ”korrigera/påtala fel” (eller hur vi vill benämna negativ feedback) och att det är obligatoriskt i chefsrollen.

Vad kan vara orsaker? Det kan vi spekulera i och studien ger inte dessa svar – bara hypotetiska antaganden som att kanske chefer uppfattar det som ett styrketecken att kritisera? Att chefer som ger beröm skulle uppfattas som mjukare – dvs vekare? Att man tycker sig ha delegerat detta till nästa chefsled och därmed glömmer sina egna närmaste chefer?

 

Läs hela artikeln om du är intresserad:

https://hbr.org/topic/giving-feedback