Summering frukostsamtal

Rädslor och prestationsångest i chefsrollen

I veckan lyssnade vi på Caroline af Ugglas, VD för Svenskt Näringsliv, under ett intressant frukostsamtal. Med henne var även Golnaz Hashemzadeh Bonde, VD för Inkludera Invest samt psykologen Kristina Spegel. Temat för morgonen var Rädslor och prestationsångest i chefsrollen. Här kan du läsa vår sammanfattning!

Ett spännande samtal under 45 minuter gav oss många insikter och kunskaper. Deras bakgrunder skiljer sig åt och de kommer från både olika generationer och karriärer. Ändå är de så lika i sina tankesätt. Genom Kristinas lotsning i samtalet blev vi varse om hur viktigt det är att faktiskt låta sig bli rädd. Att ”vandra ut i skräckzonen” behöver inte vara farligt. Rädsla kan snarare betyda utveckling genom utmaning.

Verktyg för att hantera din rädsla

Både Golnaz och Caroline gav oss handfasta verktyg mot rädsla. En rädsla som kan vara av så skild karaktär. Dels oron för att fatta fel beslut när man hanterar många sparares miljoner, och dels för att bli hotad för att det man skriver inte gillas av alla.

Kristina gav oss den psykologiska teoriplattformen till rädsla. Vi fick lära oss om affekt-teorin och ett tips om en bra bok som våra samtalsdeltagare sedan fick med sig. Boken heter Mod att vara sårbar och är skriven av amerikanska författaren Brené Brown, vars tedtalk också finns att se och höra.

Var som en stock i strömmen. På så sätt klarar du stormiga fartvatten och undviker att låta rädslan ta över i krisen.

Det vi bär med oss är Carolines mycket bildliga råd att vara som en stock i strömmen. Golnaz gav även sin bild av hur hon hanterar rädsla genom att faktiskt påminna sig om att det värsta redan har hänt för många. Som ung 20-åring förlorade hon inom ett par år båda sina föräldrar vilket självklart präglat henne i livet och i de utmaningar som hon hela tiden utsätter sig för. Med det sagt vill vi påminna dig om att du är umbärlig.