VUCA: Så navigerar och leder du i en oförutsägbar värld

Från VUCA till framgång – ledarskap i en ny tid

I en tid där förändringar sker i rekordfart, ställs chefer inför nya krav och förväntningar. Förutom att hantera en instabil, osäker och svårtolkad värld behöver en chef även kunna inspirera, engagera och skapa psykologisk trygghet. Men hur ska du som chef förhålla dig till en VUCA-värld? Och påverkar VUCA ditt ledarskap?

Förändring kan inte bara ske snabbt. Den är dessutom ofta helt omöjlig att förutse. Det lärde vi oss inte minst under coronapandemin. Samtidigt som globalisering, smartphones, sociala medier, terrorhot, klimatförändringar och krig i Europa bara är några av de omskakande nyheter som ägt rum under 2000-talet.

En förändrad omvärld påverkar inte bara våra privatliv, utan även i högsta grad arbetslivet. Och då detta oberäkneliga tillstånd av allt att döma är här för att stanna, inser nu allt fler att det är dags att tänka om vid chefsrekrytering. Att vi behöver skrota konventionella ledarskapsmetoder och se oss om efter en ny typ av ledare. Chefer med kapacitet att agera i en VUCA-värld.

Vad är VUCA?

VUCA är en akronym som brukar användas för att beskriva den snabbföränderliga och oförutsägbara värld vi idag lever i.

Bokstäverna VUCA beskriver:

 • Volatile – instabilitet som uppstår vid snabb förändring
 • Uncertain – en framtid som är osäker och omöjlig att förutse
 • Complex – många olika krafter som är i rörelse utan tydlig kedja av orsak och verkan
 • Ambiguous – otydlighet och förvirring gör att allt kan ha en skiftande innebörd

VUCA – ett begrepp som funnits länge

Det började redan på 1970-talet. I svallvågorna från oljekrisen 1973 uppstod en lågkonjunktur, samtidigt som tekniken tog stora språng framåt med bland annat persondatorer. Tillståndet satte den allmänna känsla av stabilitet och trygghet som människor var vana vid i gungning. Ett tillstånd som kan beskrivas genom begreppet VUCA.

En av de första organisationer som använde VUCA-akronymen var The United States Army War Collage. Detta var efter terrorattackerna 11 september 2001, då man inom militären kände oro kring den radikalt annorlunda och obekanta internationella säkerhetsmiljön som följde attackerna. De använde då VUCA för att beskriva den.

Sedan dess har snabba teknikförändringar och händelser, som finanskrisen 2008, fått VUCA-tillståndet att fortsatt eskalera.

Ett framgångsrikt ledarskap i en VUCA-värld

Så hur påverkar VUCA synen på ledarskap?

I boken Leaders Make the Future från 2009 anpassar Bob Johansen på tankesmedjan Institute for the Future VUCA för arbetslivet. Här använder han begreppet för att reflektera kring hur de turbulenta och oförutsägbara förändringskrafterna påverkar organisationer. Vidare menar han även att det krävs nya färdigheter, tillvägagångssätt och beteenden för att leda i en värld präglad av de fyra VUCA-faktorerna.

Enligt Johansen representerar VUCA en uppsättning utmaningar som enskilda personer, team, chefer och organisationer i berörda branscher måste möta. Var och en för sig kan dessa utmaningar vara krävande. Så när de alla kombineras kan situationen bli överväldigande.

Uppdrag jobb just nu

Alla publika uppdrag

Här är 15 förmågor en modern chef bör besitta

I sin bok föreslår Johansen att en framgångsskapande och modern VUCA-ledare bör besitta vissa typer av förmågor. Nedan listar vi 15 av dessa:

 1. Acceptera och omfamna förändring, motarbeta den inte.
 2. Skapa starka och tilltalande mål för teamet och utveckla en tydlig och gemensam framtidsvision.
 3. Hålla sig uppdaterad med branschnyheter lyssna noga på företagets kunder för att på så sätt ta reda på vad de vill ha.
 4. Ständigt granska och utvärdera sin prestation och resultat.
 5. Simulera och experimentera med situationer för att i sin tur utforska tänkbara utfall och hur man kan reagera på dem i framtiden.
 6. Förutse möjliga framtida hot och ta fram åtgärder.
 7. Kommunicera tydligt med sina anställda, då tydlig kommunikation i komplexa situationer hjälper teamet att förstå organisationens riktning.
 8. Utveckla team och främja samarbete. Eftersom VUCA-situationer ofta är komplicerade för en person att hantera behöver en chef bygga team som kan arbeta effektivt i en snabb och oförutsägbar miljö.
 9. Främja flexibilitet, anpassningsförmåga och smidighet där man planerar framåt men är beredd att ändra planen när händelserna utvecklas.
 10. Anställa, utveckla och främja människor som trivs i VUCA-miljöer eftersom dessa människor sannolikt är samarbetsvilliga och trygga med förändring.
 11. Uppmuntra sitt team att tänka och arbeta utanför sina vanliga arbetsområden så att medarbetarna kan utöka sin kunskap och erfarenhet samt stärka teamets flexibilitet.
 12. Utveckla en samarbetsmiljö och arbeta hårt för att skapa enighet i teamet.
 13. Uppmuntra debatt, oenighet och deltagande från alla i teamet.
 14. Omfamna en idékultur. Enligt Kevin Roberts, från reklambyrån Saatchi och Saatchi, myntade denna alternativa VUCA-definition: ”Vibrerande, overklig, galen och häpnadsväckande.” Detta beskriver vilken typ av energisk kultur som kan ge team och organisationer en kreativ och agil approach i osäkra tider.
 15. Tydligt visa uppskattning och belöna teammedlemmar för att således visa på förståelse, tydlighet och anpassningsförmåga.

Så hur lyckas man hitta ledare som besitter dessa egenskaper och har förmågan att bygga psykologiskt trygga team? På Signpost är vi specialister inom Executive Search och chefsrekrytering. Genom vår kompetensbaserade rekryteringsmetodik och personligt bemötande hittar vi framgångsskapande chefer som förvaltar organisationen, affären och medarbetarna. Tillsammans hittar vi de ledare din organisation behöver!

Kontakta oss här!