VD-blogg: Så blir du en trygg ledare för din organisation

Tryggt ledarskap allt viktigare när hela världen stormar

Behovet av trygga ledare är nog större än på väldigt länge när omvärlden är osäker och förändringarna sker mycket snabbt. Att då vara en trygg VD som står stadigt och utstrålar stabilitet och kompetens är avgörande för att skapa en produktiv och välmående arbetsmiljö.

Anna Rydbacken, VD Signpost

Vikten av tryggt ledarskap är absolut inga nyheter, men väl värt att påminna sig om en extra gång. För när våra medarbetare känner sig trygga är de mer benägna att engagera sig och bidra till organisationens framgång.

Här kommer därför några viktiga riktlinjer för att bli en trygg ledare i en omvärld präglad av VUCA:

  1. Kommunikation och transparens
    Öppen och tydlig kommunikation är grundläggande för att skapa trygghet. Var transparent när det gäller företagets mål, beslut och förväntningar. Lyssna på medarbetarna och uppmuntra till öppen dialog. Det skapar tillit och ger dem möjlighet att uttrycka sina åsikter och bekymmer.
  2. Förebild och autenticitet
    Var en förebild för dina medarbetare genom att visa äkthet och integritet i ditt beteende. Visa respekt och empati gentemot alla och agera i linje med organisationens värderingar. När du är autentisk skapar du en känsla av tillit och trovärdighet.
  3. Utveckling och stöd
    Erbjud dina medarbetare möjligheter till utveckling och stödja deras professionella tillväxt. Visa intresse för deras mål och hjälp dem att identifiera utbildningsmöjligheter eller mentorskap. När medarbetarna känner att deras personliga utveckling är viktig för dig som ledare, stärks deras lojalitet och engagemang.

Vill du få hjälp att rekrytera trygga och framgångsskapande chefer och interimskonsulter till din verksamhet? Eller hitta nästa chefsjobb eller interimsuppdrag med oss? Hör av dig så tar vi en fortsatt dialog. Vi erbjuder även ledarskapsutveckling och coachning.  Allt från individuella program och coaching till ledarskapsutbildning och workshops med chefen och gruppen. 

Kontakta Signpost!

Just nu rekryterar vi på Signpost: