Objektiv bedömning med Second Opinion

När du behöver ett externt perspektiv och bedömning

Vi närmar oss hösten med stormsteg och många rekryteringar har dragits igång för att säkra höstens kompetensbehov av chefer och ledare. Ofta gäller det att agera snabbt samtidigt som man inte ska ta några förhastade beslut! Satsa därför på en extern objektiv bedömning. Det ger dig ett bra objektivt beslutsunderlag och kan vara den avgörande faktorn mellan en felrekrytering och en fullträff. En Second Opinion helt enkelt!

Vi känner oss ofta pressade när vi tvingas fatta snabba beslut. Då kan det vara skönt att ta ett steg tillbaka och ta in någon annans perspektiv på situationen. Begreppet second opinion förknippar många med när en patient går till en läkare för att få en ny bedömning. Ofta efter att ha fått ett besked om en svår sjukdom. När vi pratar om Second Opinion inom rekrytering innebär det att en extern part, helst en oberoende och objektiv sådan, gör en bedömning av chefen. Bedömningen sker som ett sista steg i en rekryteringsprocess.

En förutsättning är att den som genomför en bedömning förstår vad som efterfrågas och därigenom vet vad som ska bedömas. I den bästa av världar kan den som genomför en Second Opinion se kandidaten utifrån ett fullständigt objektivt perspektiv, och samtidigt ta alla arbetsgivarens önskemål i beaktning.

Varför Second Opinion?

En Second Opinion kan användas vid olika tillfällen. Men här är de tre vanligaste:

  • När det handlar om en komplex roll, exempelvis en nyckelposition som ska tillsättas. En professionellt utförd personbedömning kan då vara avgörande för att hitta personen som är bäst rustad för utmaningen. Det kan exempelvis handla om att ha rätt personliga egenskaper, värderingar eller drivkraft.
  • Om det exempelvis finns flera likvärdiga slutkandidater som sökt en tjänst kan du som arbetsgivare få svårt att välja. Består någon av kandidaterna av en intern sökande kan det addera till komplexiteten. Våra förutfattade meningar om en person påverkar oss ofta omedvetet.
  • En Second Opinion kan vara extra värdefullt i situationer där alla hårda krav redan är uppnådda. Här vill arbetsgivaren helt enkelt vara säker på att hitta den person som har rätt personlighet, drivkraft och som är bäst lämpad för jobbet. Det är fullt möjligt att göra personbedömningar på ett flertal eller på en enda kandidat. Den som tar hjälp av Second Opinion ser ofta ett värde i att få in ett par färska ögon. Allt för att inte styras av sina egna färgade åsikter.

En värdefull investering

Rekryteringar kan ofta kännas brådskande. En mindre lyckad chefsrekrytering är givetvis aldrig att föredra och kan bli kostsam oavsett roll. Chefer har högre löner och särskilda villkor, exempelvis att arbetsgivaren kan tvingas betala kostsamma fallskärmar vid en uppsägning.

Därtill kan det leda till andra kännbara faktorer. En chef axlar ett tungt ansvar. Att leda medarbetarna och företaget framåt när hen inte fungerar kostar. Speciellt i situationer när personen förväntas fatta en rad beslut och hantera utmanande situationer.

En mindre lyckad chefsrekrytering kan därför få många negativa följdeffekter i form av missade affärsmöjligheter. Något som kan ta lång tid att återhämta sig från. I sammanhanget kan det därför ses som en otroligt värdefull investering att se till att åtminstone säkra upp rekryteringen med en professionellt genomförd personbedömning, en andra åsikt.

Så går vi tillväga

När vi på Signpost genomför en Second Opinion går det till så här:

  • Vi inleder med att sätta oss in i vilken slags person som efterfrågas och vilka egenskaper som är avgörande för att lyckas i rollen.
  • Därefter genomför vi kompetensbaserade längre intervjuer med kandidaterna.
  • Detta kompletteras med arbetspsykologiska tester som är av värde för det specifika uppdraget. Testerna fungerar som ett stöd för att undvika att någon viktig del missas eller att arbetsgivaren styrs av fördomar. Assessment av intervjuerna och testerna ger en ökad kunskap och förståelse kring varje individ, dess beteendemönster och eventuella riskbeteenden.
  • Efter bedömning av tester och intervjuer ger vi vårt utomstående perspektiv på chefskandidaten, både muntligen och skriftligen om så önskas.
  • Om kunden vill kan vi även ringa upp och ta referenser från tidigare arbetsgivare. Allt för att kunden ska få ett så väl underbyggt beslutsunderlag som möjligt. Medan kunden naturligtvis väljer sedan slutkandidat helt på egen hand finns vi med hela vägen som ett bollplank.

Bedömning ger långtgående resultat

En Second Opinion är värdefull för både arbetsgivare och kandidaterna som alla får ta del av resultaten. Detta är också en mycket uppskattad möjlighet till ökad självinsikt och utveckling för den enskilda personen. Resultaten kan utnyttjas för chef och medarbetare i såväl utvecklingssyfte som karriärcoachning.

Personerna som bedöms får en bättre förståelse för vad som efterfrågas av dem i rollen de sökt, och i sin tur ger det dem en bättre bild av arbetsgivaren. Frågorna som ställs och testerna de får genomgå kan öppna ögonen för både styrkor och svagheter hos dem själva. Ju bättre rustad slutkandidaten sedan är, desto mer produktiv kommer den att kunna vara i sin roll, och förhoppningsvis stanna längre inom företaget.

Interna kandidater som sökt kan även känna en trygghet i att rekryteringsprocessen är strukturerad tack vare Second Opinion. Förhoppningsvis känner de sig sedda och bemötta på samma sätt som externa sökanden. Det ger också personen en förståelse för varför den inte gick vidare och vad som krävs framåt.

För oss på Signpost är det viktigt att alla kandidater har en bra upplevelse, att kandidaten som får jobbet trivs i sin roll, och att arbetsgivaren blir nöjd. Helt enkelt vill vi bidra till hållbarare rekryteringar. Second Opinion är ett av verktygen vi använder för att uppnå detta.

Hör gärna av dig för att ta hjälp av oss i din nästa rekrytering!

Mer om vår Second Opinion