VD-blogg: Slopa kravet på branscherfarenhet vid chefsrekrytering

Ställ andra krav – och lyckas bättre

Vad är vi egentligen ute efter när vi ställer krav på branscherfarenhet vid chefsrekrytering? Och vilka krav är bättre för att hitta den mest framgångsskapande CXO:n? Anna Rydbacken, VD på Signpost, om varför det är hög tid att rekrytera chefer med andra perspektiv.

Ett av de absolut vanligaste kraven jag hört under mina snart 25 år i rekryteringsbranschen handlar om att kandidaten måste ha erfarenhet från den bransch hen ska verka inom. Inte minst inom chefsrekrytering och Executive Search hamnar branscherfarenhet ofta högt upp på kravlistan.

Jag kan inte låta bli att undra varför. Vad är det man är ute efter här – egentligen? Handlar det inte mycket om en falsk trygghet? Att vi tror att vi på så sätt kan säkerställa att personen kommer att lyckas i den tilltänkta rollen?

Ingen garanti för framtida prestation

En sak är i alla fall säker. Om vi ställer krav på branscherfarenhet får vi en person som har jobbat inom samma bransch. Men. Risken är samtidigt stor att detta också är det enda vi får.

Att en chef har jobbat X antal år inom en specifik bransch säger ju faktiskt väldigt lite om hur personen i praktiken har presterat. Och det säger framför allt ingenting om hur personen kommer att lyckas framåt. För även om någon historiskt har uträttat storverk i sin ledarroll så är det ingen garanti för den framtida arbetsprestationen. Inte minst då de flesta branscher idag befinner sig i lika snabb som konstant förändring.

En annan risk om vi stänger dörren för personer med erfarenhet från andra branscher, är att vi missar de värdefulla aspekter som kommer med att få in någon som har andra perspektiv på verksamheten.

Framför allt riskerar vi att gå miste om den nyfikenhet som kommer av att vara ny och inte redan ha en förutbestämd uppfattning om vad som är framgångsrikt och inte.

Som exempelvis Oxford Review belyser så väl i artikeln The 5DC dimensions of curiosity and curious people, är nyfikenhet en faktor som är oerhört viktig i den snabbföränderliga omvärld vi idag befinner oss i.

Tydliggör konkreta krav

Men om vi då inte kan förlita oss på att branscherfarenhet är ett relevant krav att ställa – vad ska vi då göra i stället för att försäkra oss om att vi hittar den mest framgångsskapande chefen?

Först och främst behöver vi identifiera vad i kravet ”branscherfarenhet” vi faktiskt är ute efter. Därefter behöver vi renodla och tydliggöra konkreta krav på kunskap, erfarenhet, personliga egenskaper och drivkrafter. På så sätt får vi inte bara en tydligare kravbild. Vi får dessutom en mycket bättre chans att faktiskt hitta en CXO som verkligen kommer leverera resultat under de nya förutsättningar som råder.

Vikten av psykologisk trygghet

Förmåga att skapa psykologisk trygghet - viktigare än branscherfarenhet vid modern chefsrekrytering

För att bli den mest framgångsskapande CXO:n behöver man idag kunna navigera och leda sin verksamhet i en komplex, snabbföränderlig och osäker VUCA-värld. En gemensam kontext som kräver att den aktuella verksamheten identifierar vad just deras utmaningar och förutsättningar är. För att utifrån det fastställa vilket ledarskap som behövs framåt.

Gemensamt för alla oss som vi vill skapa framgångsrika organisationer är att vi behöver ledare som skapar psykologisk trygghet bland medarbetarna. Även här handlar det om personliga egenskaper och beteenden, snarare än vilken bransch man tidigare verkat i. Många av oss står också inför att vilja utveckla verksamheten framåt – och då är mod och en nyfikenhet en förutsättning.

Avslutningsvis. Att byta bransch kräver såväl mod som nyfikenhet. Därmed vi får det litegrann ”på köpet” redan genom att titta på de kandidater som vill göra det, i stället för att gå i invanda mönster. Eller som den gamla devisen: ”Om vi fortsätter göra som vi alltid har gjort kommer vi få de resultat som vi alltid har fått”.

Så tänker du nytt och hittar den mest framgångsskapande CXO:n

  • Ifrågasätta vad i kravet branscherfarenhet du är ute efter och omvandla istället det till krav på kunskaper, erfarenheter, personliga egenskaper och drivkrafter.
  • Utnyttja att en CXO som kommer in har ett nytt och ofärgat perspektiv på det invanda i verksamheten. Låt den personen vara nyfiken och ifrågasättande. Det skapar utveckling.

Vill du få hjälp att rekrytera framgångsskapande chefer och interimskonsulter till din verksamhet? Eller hitta nästa chefsjobb eller interimsuppdrag med oss? Hör av dig så tar vi en fortsatt dialog.

Kontakta Signpost!