Second Opinion

Kontakta oss idag!

Personbedömning

En andra åsikt – en annans blick. Beprövat och värdefullt. En Second Opinion kan både verifiera och utmana magkänslan. Oavsett om det gäller interna omorganisationer som innebär chefsbyten, urval till karriär-/chefsprogram eller som komplement vid sluturvalet vid externa eller interna rekryteringsprocesser. Signpost bidrar i dessa fall med värdefullt beslutsunderlag för en ökad trygghet i beslutet.

Med rätt drivfaktorer och motivation kommer kandidaten tillföra det organisationen behöver. Därför tittar vi specifikt på motivationsfaktorerna och förmågan att bidra.

En individs agerande i en given situation styrs dels av personlighet och grundläggande potential, dels av erfarenhet och förvärvad kompetens. Vi vet vilka personliga egenskaper som bidrar till ett gott ledarskap, vilka egenskaper som utgör en risk och vilka som går att utveckla och träna.

En Second Opinion, en kompetensbaserad längre intervju kompletterat med de arbetspsykologiska tester som är av värde för just det specifika uppdraget, är ett utmärkt verktyg för att få ökad kunskap och förståelse kring varje individ. Det är omöjligt att själv göra en helt objektiv bedömning av en kandidat, därför kan välutvecklade arbetspsykologiska tester vara en god hjälp för att undvika missförstånd och fördomar.

Våra testleverantörer av tester är samtliga granskade och godkända av DNV (Det Norske Veritas) eller motsvarande europeiska instans. Vi testar alltid både kapacitet och personlighet.

Ni får vårt utomstående perspektiv på er kandidat, både muntligen och om önskas även skriftligen. Den individ som sökt tjänsten får en rättvis och professionell bedömning, och ni får ett väl underbyggt beslutsunderlag.

Detta är också en mycket uppskattad möjlighet till ökad självinsikt och utveckling för den enskilda personen. Resultaten kan utnyttjas för chef och medarbetare i utvecklingssyfte och som karriärcoachning.

”Vi fick hjälp av Signpost med personbedömningar av våra slutkandidater till en tjänst som Företags- och eventansvarig. En viktig roll där personlighet och värderingar är absolut avgörande. Med relevanta arbetspsykologiska tester och Signposts konsulters kunskap lyckades vi snabbt och smidigt få klart för oss vem som var helt rätt för tjänsten hos oss på BRIS.”

Marie Sohlberg, tf. Personalchef på BRIS

”Vid rekryteringar av nyckelpersoner är det bra med en ”Second opinion”, både i processen och inför det kommande samarbetet. Signpost har på detta sätt bidragit vid rekryteringen av vår nya VD.”

Åsa Söderström Jerring, styrelseordförande ELU Konsult AB

Genomförda uppdrag

Ett axplock av våra uppdrag & kunder