Den 17 november samlades vi till frukost för att lyssna på Caroline af Ugglas (vvd Svenskt Näringsliv, Golnaz Hashemzadeh Bonde, vd Inkludera Invest, författare, under ledning av psykolog Kristina Spegel. Temat för morgonen var Rädslor och prestationsångest i chefsrollen.

Ett spännande samtal under 45 minuter gav oss många insikter och klokskaper från dessa chefer med så vitt skilda bakgrunder, generationer och karriärer och ändå så lika i sitt tankesätt. Genom Kristinas lotsning i samtalet blev vi varse hur viktigt det är att faktiskt låta sig bli rädd, att ”vandra ut i skräckzonen” behöver inte vara farligt – att rädsla betyder utveckling genom utmaning. Var inte rädd för rädslan helt enkelt! Både Golnaz och Caroline gav oss i publiken sina egna handfasta verktyg för att inte låta sig överrumplas av rädslan – som kan vara av så skild karaktär – rädsla för att fatta fel beslut när man hanterar många sparares många miljoner eller rädslan för att bli hotad för att det man skriver inte gillas av alla.

 

caro golnaz kristina

Kristina gav oss den psykologiska teoriplattformen till rädsla – vi fick lära oss om affekt-teorin och ett tips om bra bok (som våra samtalsdeltagare fick med sig)  – av amerikanska författaren Brené Brown vars tedtalk också finns att se och höra:

https://www.youtube.com/watch?v=iCvmsMzlF7o

Boken heter Mod att vara sårbar.

Det vi bär med oss är också Carolines mycket bildliga råd – ”var som en stock i strömmen” – så klarar man stormiga farvatten och låter inte rädslan ta överhanden i krisen. Dessutom – glöm inte att du är umbärlig. Golnaz gav sin bild av hur hon hanterar rädsla genom att faktiskt påminna sig om att ”det värsta redan har hänt”. Som ung 20-åring förlorade hon inom ett par år båda sina föräldrar vilket självklart präglat henne i livet och i de utmaningar som hon hela tiden utsätter sig för.