Ny chef till Upplandsmuseet

Signpost rekryterar ny chef till Upplandsmuseet

I augusti tillträdde Stefan Lundblad som ny landsantikvarie och länsmuseichef vid Upplandsmuseet. Han kommer närmast från rollen som museichef för Armémuseum. 

Chefsrekryteringen utfördes av oss på Signpost i nära samarbete med Upplandsmuseets styrelse.

– Jag är väldigt glad att vi får en erfaren chef med bakgrund i såväl museibranschen och akademin som inom kulturförvaltning. Stefan Lundblad kommer att kunna leda den fortsatta strategiska utvecklingen av verksamheten med fokus på kunskap och upplevelse, säger Örjan Berglund, ordförande för Upplandsmuseets styrelse.

Stefan Lundblad är disputerad i historia vid Uppsala universitet och har en lång bakgrund inom museivärlden. Han har tidigare varit stabschef vid Statens maritima och transporthistoriska museer och departementssekreterare på Kulturdepartementet.

Upplandsmuseet ska sprida kulturarvet 

– Det känns fantastiskt att återvända till Uppsala och att få arbeta med ett av Sveriges mest spännande länsmuseum. Tillsammans med Upplands Fornminnesförening och Hembygdsförbund kan vi arbeta för att göra vårt rika kulturarv tillgängligt för människor i hela länet, säger Stefan Lundblad.

Upplandsmuseet verkar idag för att vara ett nav för uppländsk kulturhistoria och genom en bred verksamhet utforska, vårda och tillgängliggöra länets kulturarv.

– Sverige har ett unikt nätverk av regionala museer och det finns ett behov av att ge fler invånare tillgång till vårt gemensamma kulturarv. Genom överföringen av Gamla Uppsala museum från Riksantikvarieämbetet hamnar Upplandsmuseet dessutom i en intressant skärningspunkt mellan historia och besöksnäring. Jag ser verkligen fram emot att utveckla verksamheten tillsammans med organisationens kompetenta och engagerade personal, säger Stefan Lundblad.

Läs även: Second opinion spelar nyckelroll i chefsrekrytering hos Regionteatern Blekinge & Kronoberg

Lediga uppdrag just nu!

Rekrytera inom kultursektorn?

Vill du veta mer hur vi kan hjälpa till med chefsrekrytering inom kultursektorn? På Signpost har vi lång erfarenhet och kunskap just med tillsättning av högre chefer inom kultursektorn. Hör av dig till oss och boka möte idag så berättar vi gärna mer!

Ja! Jag vill veta mer.