Second opinion spelar nyckelroll i chefsrekrytering hos Regionteatern Blekinge & Kronoberg

”Att använda andras kompetens är inte brist på egen”

Som en livlina i Vem vill bli miljonär. Så beskriver Niklas Borefors, VD och Scenkonstchef på Regionteatern Blekinge & Kronoberg, tjänsten Second opinion från Signpost. En tjänst han nyttjat både vid rekrytering av en teknisk chef och en konstnärlig ledare. Dessutom råder han även andra chefer att ta utomstående hjälp vid chefsrekrytering.

Regionteatern Blekinge & Kronoberg har ett viktigt uppdrag: att tillgängliggöra scenkonst för barn, ungdomar och vuxna i närhet till sin hemkommun. Genom dans, teater och andra scenkonstformer skapar verksamheten rum för fysiska möten, samtal, samarbeten, insikter och kulturellt utforskande.

Något som ställer krav på att verksamheten lyckas rekrytera bra pedagoger och ledare.

Utmaningar och lösningar i rekryteringsprocessen

Niklas Borefors, VD och Scenkonstchef på Regionteatern Blekinge & Kronoberg
Niklas Borefors, VD och Scenkonstchef

Med en personalstyrka på cirka 30 tillsvidareanställda, inklusive 6 skådespelare, står teatern inför utmaningar i kompetensförsörjningen. Särskilt eftersom man befinner sig en bit ifrån Sveriges storstadsområden.

– Det är en utmaning att rekrytera då det inte finns ett så stort överflöd av kompetens inom branschen. All scenkonstutbildning är idag koncentrerad till de större städerna och under pandemin, som slog hårt mot branschen, hittade många dessutom andra sysselsättningar vilket inte är optimalt för oss. Men med stöd kan man hitta rätt, konstaterar Niklas Borefors.

Med 20 års erfarenhet inom scenkonst betonar han värdet av att ta hjälp av experter i rekryteringsprocessen. Faktum är att han vid två tillfällen redan har fått hjälp att effektivisera urvalsprocessen och säkerställa kvalitativa rekryteringar. Allt tack vare tjänsten Second Opinion från Signpost.

Tjänsten innebär att Signposts erfarna rekryteringskonsulter med hjälp av assessment-verktyg genomför en objektiv personbedömning av en eller flera chefer och ledare. Fokus ligger på att identifiera och bedöma chefskandidatens motivation och förmåga att bidra till organisationen. Liksom individens personliga egenskaper och långsiktiga potential.

En kulturell kraft i södra Sverige

Med huvudkontor i Växjö, är Regionteatern Blekinge & Kronoberg en fusion av två länsteatrar och fungerar som ett kulturellt nav i södra Sverige, med ett upptagningsområde på cirka 350 000 invånare. Teatern drivs som ett aktiebolag och finansieras genom anslag från Statens kulturråd, Region Kronoberg, Region Blekinge, Växjö kommun och genom biljettintäkter.

Varje år når verksamheten en publik på cirka 25 000 personer, genom en blandning av turnéer och föreställningar på de egna scenerna i Växjö och Karlshamn. Ett särskilt fokus ligger på barn och unga, med ett brett utbud av pedagogiska program och samarbeten inom ramen för ”Skapande skola”.

Stöd vid rekrytering av teknisk chef och konstnärlig ledare

Som nytillträdd VD & Scenkonstchef skulle Niklas rekrytera en teknisk chef. Till hans glädje fick tjänsten många interna sökande. Han ville då, utifrån ett ledarskapsperspektiv, få en andra åsikt på urvalet. Mycket på grund av att han själv var ny i sin roll.

– Jag var så ny, så jag kunde inte avgöra. Då var det jätteskönt att få en second opinion från Signpost som bekräftade att det urval jag gjort var i rätt riktning. Samtidigt som jag fick det stöd och beslutsunderlag jag behövde för att kunna gå från fem kandidater till två, som vi sedan intervjuade.

Regionteatern Blekinge & Kronoberg 
erbjuder ett mångfacetterat utbud
av scenkonst för barn, unga och vuxna.
Regionteatern Blekinge & Kronoberg
erbjuder ett mångfacetterat utbud
av scenkonst för barn, unga och vuxna.

Nästa roll som Niklas skulle rekrytera var en konstnärlig ledare. Även här fick han stöd från Signpost.

– Vi hade ett antal frågeställningar kring kandidaterna som vi antingen inte fått helt besvarade i den första urvalsomgången, eller som vi fått besvarade men ville få en annan persons tolkning på. Här hade vi noggranna genomgångar med rekryteringskonsulterna på Signpost om vad vi sökte och vad vi ville få svar på. Därefter fick vi hjälp att genomföra tester, just för att få en objektiv återkoppling på det magkänslan sa.

Fördelarna med Second Opinion

Niklas beskriver hur möjligheten till Second Opinion gav honom ett nödvändigt utomstående perspektiv och bekräftelse på hans beslut.

– Second opinion har varit bra. Det är nästan som en livlina i Vem vill bli miljonär. Jag ringer en vän eller frågar publiken. För ofta när jag varit i kontakt med Signpost så har det varit att jag haft en egen uppfattning om vilka kandidater som varit bäst lämpande för tjänsten – en uppfattning som jag velat få antingen bekräftad eller motsagd.

– På så sätt kan man säkerställa att man inte låter magkänslan styra vid ett så viktigt beslut som en chefsrekrytering. I stället får man ett objektivt och faktabaserat beslutsunderlag att föra en dialog kring.

”Skönt att ha en part som förstår fältet man verkar inom”

Niklas beskriver samarbetet med Signpost som nära och tillitsfullt, präglat av en djup förståelse för scenkonstbranschen.

– Jag kände sedan tidigare till att Signpost framgångsrikt rekryterat till många VD-poster och andra viktiga ledande funktioner inom kulturområdet. Bara att se det resultatet skapar tillit. Signposts varumärke är starkt utifrån lyckade uppdrag.

Det är skönt att ha en part som förstår fältet man verkar inom. Att det finns en förståelse och kunskap om verksamhetens art och behov. Det ger både stabilitet och trygghet samt skapar ett starkt förtroende för samarbetet. Det är lätt att få kontakt, men också tillit.

Niklas Borefors, VD och Scenkonstchef Regionteatern Blekinge & Kronoberg

– Jag har träffat och gått ur andra rekryteringssamarbeten ibland för jag har inte upplevt trovärdighet i leverans. Mycket ord och lite verkstad. Här är det tvärtom – väldigt hög leverans och dessutom snabb, säger Niklas.

Olika vägar att gå

Signpost erbjuder Second opinion av chefer
inom privat, ideell och offentlig sektor.

Signpost erbjuder flertalet tjänster inom executive rekrytering och interim management. Där second opinion är ett alternativ till att genomföra en hel rekrytering. En bredd och valfrihet som Niklas uppskattar:

– Jag kan också förstå organisationer som vill ha hjälp med rekrytering i sin helhet. Just nu har det varit skönt att få vara en del av processen och driva den själv. Men just få en annan synvinkel.

Det är mycket bra att det finns olika vägar att gå, beroende på vilka behov och önskemål som för tillfället finns i verksamheten. 

Ett råd till andra: Våga ta hjälp!

Avslutningsvis är Niklas råd till andra chefer som rekryterar att våga ta hjälp. Att använda sig av andras kompetens är inte en brist på egen, utan snarare en styrka och en del av en framgångsrik strategi:

– Varför gör du inte det där själv? kanske någon frågar. Mitt svar är då att jag kan, men kanske andra gör det bättre. Jag tror andra kan välja bort att ta in ett professionellt öga för man är rädd att uppfattas som svag, inte kompetent nog, men det handlar inte om det! Det är viktigt att poängtera för andra som överväger men inte vågar. Svaret är ”nej nej nej”, det är bara en styrka att våga be om hjälp!

Fotograf bilden högst upp: Daniel Andersson

Funderar du också på att ta hjälp med en Second opinion vid chefsrekrytering?

Kontakta oss så tar vi gärna en närmare dialog! Signpost har lång erfarenhet av att leverera Second Opinion av chefer inom privat, ideell och offentlig sektor. Våra rekryteringskonsulter har rätt digitala assessment-verktyg och kompetens att bedöma framtida chefer och ledare i din organisation.

Utöver Second opinion kan vi även hjälpa till med chefsrekrytering, VD-rekrytering, styrelserekrytering, interim management och ledarskapsutveckling.

Kontakta Signpost här!

Uppdrag vi tillsätter just nu