Interim Management2018-12-10T13:41:19+00:00

Interim Management

SignINTERIM –  chef att hyra, innebär att på kort varsel engagera ledare i specifika och tidsbestämda uppdrag som säkerställer företagets fortsatta utveckling.

Få organisationer klarar av att leva chefslösa även under kortare perioder, och vi ser ett ökat behov på marknaden av interimschefer. Det finns många anledningar till att behöva hyra in en chef – vid organisatoriska förändringar, under en rekryteringsprocess, som stöd i linjen vid speciella projekt e.t.c. När chefer lämnar kan det gå fort och en chefslös verksamhet kan snabbt bli sårbar. Vi vägleder till rätt interimschefslösning snabbt och effektivt.

 

 

Signposts nätverk av chefer som är tillgängliga för uppdrag av varierande natur är stort och byggs på kontinuerligt. Våra interimschefer har bakgrunder från en mängd olika branscher, små och stora bolag, offentliga verksamheter likväl som privata och ideella organisationer. Vi vet värdet och nyttan av att matcha rätt konsultinsats med rätt chef.

Lägg gärna in ditt cv direkt via denna annons

Intresseanmälan

”Jag fick förmånen att arbeta som interim HR-chef på Installatörsföretagen genom Signpost. Mitt uppdrag var att etablera en helt ny HR-funktion efter en sammanslagning av två arbetsgivar- och branschorganisationer. Uppdraget var intressant och utvecklande och jag kände verkligen att jag kunde bidra med min kompetens för att lägga grunden för det framtida HR-arbetet.
Tillsättningen av uppdraget genomfördes på ett mycket professionellt sätt, precis som vid en ordinarie chefsrekrytering. Det är viktigt att det blir rätt från början, både för uppdragsgivaren och interimschefen. Som interimschef så är rätt kompetens för uppdraget en förutsättning för att snabbt komma i gång med arbetet.

Det genomfördes regelbundna avstämningar med Signpost som även fanns där som stöd och bollplank under hela uppdraget.”

Eva Gyllfors, HR-chef Interim