Chef? Så skriver du ett bra CV

CV-tips från Signposts chefsrekryterare

Hoppsan chefen, du avkrävs ett CV i en process fastän du alltid blivit headhuntad och befordrad utan att behöva skriva din yrkeshistorik? Var det lite nytt och ovant? Lugn, vi finns här!

Man talar om kronologiskt eller funktionellt CV. När passar vilket bäst?

Det kan vara olika från fall till fall, men vi på Signpost tycker generellt bäst om kronologiska CV:n – där det funktionella ändå ryms inom dina olika roller och befattningar. Det vill säga att du kan samla kärnkompetenser i vissa rubriker, men att du bibehåller kronologin (och omvänd sådan så klart).

Fler tips på vägen för att skriva CV för högre chefsbefattningar:

1. Berätta om dina prestationer och resultat

Använd konkreta exempel – självklart med relevans för tilltänkt roll – och beskriv gärna vad du bidrog med i det aktuella projektet eller arbetet, samt vad utgången blev. Siffror är både konkret och lättillgängligt. Ditt ansvar och befogenheter som chef måste framgå.

2. Belys dina ledaregenskaper

Som chef kommer du direkt eller indirekt alltid att leda människor och/eller processer. Ett chef-CV bör därför tydligt innehålla en beskrivning av dig som ledare, till exempel i arbetsbeskrivningarna från dina senaste tjänster. Om du har svårt att hitta en naturlig plats för ovanstående i ditt CV, bör du vara tydlig med att beskriva dig som ledare i ingress/separat brev av format ”motivering till ansökan”.

Förändringsledning är ett måste i chefsroller – beskriv i förekommande fall kort och koncist exempel på förändringar som du lett och resultatet av desamma.

3. Beskriv dina mål och ambitioner

Som chef är det extra viktigt att målen och ambitionerna har en tydlig relevans för den nya, tänkta tjänsten. Oavsett om det handlar om personliga mål, områdesspecifika mål eller resultatmässiga mål så är en tydlig koppling till den tilltänkta tjänsten A och O.

4. Våga selektera

Har du en lång erfarenhet är det självklart viktigt att visa på det. Var däremot noggrann med var du lägger ditt fokus och din energi. Låt mindre relevanta tjänstebeskrivningar från längre bak i tiden vara så kortfattade som möjligt. En lagom längd på ett chef-CV är normalt mellan två och tre A4-sidor.

Avslutningsvis: Du behöver övertyga den som rekryterar att ditt ledarskap är bra för medarbetarna och verksamheten. Tänk efter hur du uttrycker din förmåga inom områden som mångfaldsfrågor, jämställt arbetsliv, hållbart arbetsliv och att skapa en god och framgångsskapande arbetsmiljö!

Ett par sista hygienfaktorer som kan underlätta

  • Lägg dina kontaktuppgifter i sidhuvudet så följer de med på alla sidor.
  • Låt inte layouten bli ett hinder för läsaren (färg, form, typsnitt etc som lämpar sig för läsning i alla olika enheter)
  • Komplettera gärna CV med ett foto.

Publika uppdrag just nu

Alla publika uppdrag