God natt, sov gott och bli en bättre ledare!

Chef – lev som du lär kring sömn

Konsultfirman McKinsey har i en artikel på nätet utforskat ämnet sömn och ledarskap. Det finns en klar korrelation mellan vad man kallar organisatorisk hälsa och framgångsrikt ledarskap. Och en sak är säker – chefer bör sova mer!

Sömn och ett bra ledarskap hör ihop. Sömnbrist leder till oönskade beteenden, något som kanske inte förvånar många. Men vad kan det kosta i en organisation med chefer som inte är utvilade?

McKinseys författare Nick van Dam (global chief learning officer) pekar på fyra områden där ledarskapet associeras med framgångsrika resultat. Alla områdena kräver en utvilad hjärna. Och med det en vaken hjärna.

De fyra områdena är:

  • Resultatorientering
  • Poblemlösningsförmåga
  • Förmåga till perspektivförskjutning
  • Stödja team och medarbetare

Every important mistake I’ve made in my life I made when I was tired.

Bill Clinton, tidigare president i USA

Prefrontala hjärnbarken behöver vila

Neurovetenskapen har klara bevis för att just den prefrontala hjärnbarken är den som inte klarar sig utan sömn. Och det är därför vi får problem. Det är just den delen som behövs för beslutsfattande, planering och problemlösning. Något chefer borde lyssna på.

I artikeln lyfter författaren upp konkreta förslag till åtgärder i organisationen kring sömn och vila. Men kanske viktigast av allt… Fundera på varför 196 intervjuade chefer själva tyckte att det räckte med några timmars sömn, samtidigt som de propagerade för att organisationen borde lära anställda att sova bättre!

Hur mycket sover du?

Lediga chefsjobb just nu

Alla publika uppdrag