Stadig hand vid rodret med kvinnlig VD

Kvinnlig VD mer lönsam visar studie med 130 000 företag

En studie med namnet CEO gender, corporate risk-taking, and the efficiency of capital allocation visar att företag med kvinnlig VD satt kvar längre och skapade mer lönsamma bolag. Här summerar vi resultatet.

Det är intressant läsning och lyfter upp fakta som vi visste sedan tidigare men också nyheter.

  • Vad vi vet: kvinnliga CEOs är fortfarande i minoritet i näringslivet (4,8 % på Fortune 500-listan).
  • Vad vi kanske inte visste: ett företag med en kvinnlig VD vid rodret ökar dramatiskt chansen till överlevnad (61,4 % chans till överlevnad på 5 års sikt mot 50,5 % med manlig VD).

Studien har fokuserat på europeiska företag och företagsledare och jämfört data från över 130 000 företag i 18 länder (tveksamt om svenska bolag ingick i studien, det framgår inte i den summering vi läst).  Av dessa hade 9,4 %  en kvinnlig VD.

Överlag konstaterade studien att företag med kvinnlig VD hade generellt längre livslängd, lägre skuldsättning och var dessutom mer lönsamma.

Orsak och verkan?

Kanske tenderar kvinnor att vara mindre riskbenägna och som det antyds i studien ”less overconfident”. Vilken typ av företag och i vilken bransch som de kvinnliga VD:arna arbetar i kan också förklara resultaten. Män i studien var överrepresenterade i större bolag, mer kapitalintensiva och med generellt sett större försäljningsökningar över åren. ”Men ändå!” – som barnen brukar säga.

Studien är publicerad av Mara Faccio (Purdue University), Maria-Teresa Marchica (University of Manchester) och Roberto Mura (University of Manchester).

Dags att rekrytera ny VD? En VD som bidrar till framgångsskapande team och organisationer? Klicka dig vidare här nere så hjälper vi till!

Ta reda på mer om vår VD-rekrytering!