Förbundschef Kulturens Bildningsverksamhet

–  det självklara studieförbundet för kulturutövare!

Om Kulturens Bildningsverksamhet

Studieförbundet Kulturens Bildningsverksamhet är Sveriges yngsta studieförbund. Kulturens bedriver folkbildningsverksamhet inom sång, musik, drama/teater, filmskapande, bild och form med mera i hela landet tillsammans med 18 medlemsorganisationer och stort antal samarbetsföreningar. Kulturens Bildningsverksamhet är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell organisation. Förbundet består av förbundsstyrelse och sex regioner som leds av regionstyrelser.

Kulturens Bildningsverksamhet är det studieförbund som har Sveriges mest nöjda deltagare. ”Varje studietimme ska vara värdefull för våra 22 000 deltagare”.

Kulturens ska

·      verka för att etablerade och nya kulturutövare, ideella som professionella, ges möjligheter att utvecklas personligt, kulturellt och konstnärligt.

·      Kulturens ska möjliggöra och skapa mötesplatser för kulturutövare och kulturverksamheter,

·      arbeta för en livfull folkbildningsverksamhet i hela landet,

·      påverka förutsättningarna för folkbildningen för att skapa bättre villkor för kulturverksamheter och kulturutövare samt att synliggöra den kulturverksamhet som bedrivs i hela landet.

Vill du vara med och utveckla Kulturens in i framtiden – välkommen! Läs mer här www.kulturens.se

Om uppdraget

Kulturens vill och kan ta en större plats i samhället för kulturutövare och kulturverksamheter och folkbildningen! Här har du som ny Förbundschef en viktig roll att fylla för att nå uppsatta mål och strategier.

Förbundschef utformar tillsammans med förbundsstyrelsen det framtida Kulturens – vision, strategier och målsättningar samt ansvarar för genomförandet av strategin.

Som Förbundschef ansvarar du för den löpande förvaltningen av förbundets och studieförbundets angelägenheter enligt de riktlinjer och anvisningar som förbundsstyrelsen beslutar. Du för dialog med och rapporterar till förbundsordförande och verkar genom din ledningsgrupp med chefer från verksamheten och med regionernas styrelser.

Som Förbundschef har du ansvar för

  • Strukturen för förbundsgemensam verksamhetsutveckling
  • Samspelet mellan region och förbund
  • Utveckla och vidmakthålla relationer med alla medlemsorganisationer
  • Administration, ekonomi, IT och kvalitet
  • HR, Kommunikation och Marknad
  • Finansiering och bidragsfördelning

Självklart ligger det i din roll att aktivt bevaka kulturpolitik och idka omvärldsbevakning för Kulturens räkning – se de unika möjligheter som finns för att Kulturens alltid ska vara relevant.

Kulturens kansli ligger i Sundbyberg med ca 40 engagerade och kompetenta medarbetare som arbetar både nationellt och regionalt.

Vem är du?

Vi söker dig som genom ett engagerande och inkluderande ledarskap utvecklar dina chefer och hela personalen/verksamheten. Som person är du samarbetsinriktad med en stark tro på Kulturens kärnvärden och folkbildningen samt dess unika möjligheter. Du månar om och har förmågan att skapa rätt förutsättningar för organisationen och dina medarbetare.

Du har dokumenterat goda ledaregenskaper och har sannolikt varit chef under många år, gärna med erfarenhet av ledarskap i idéburen verksamhet och civilsamhället

Du har lång erfarenhet av att leda chefer och personal i en matrisorganisation, och i en organisation i förändring.

Stor vikt läggs vid ditt engagemang och intresse för folkbildning, för kultur och samhällsfrågor.

Som person är du:

Kommunikativ och diplomatisk, en chef som både är tydlig och trygg i sin ledarroll.

Du lever visionen hos Kulturens vilket innebär att med kultur som medel ska Kulturens främja demokrati, jämlikhet, jämställdhet, kreativitet och kulturell mångfald.

Vi ser framför oss en modig och mogen chef som pedagogiskt och tydligt kan kommunicera med alla olika målgrupper som Kulturens samspelar med.

Intresserad? Ring rekryteringskonsult Stina Nord 0736 54 52 57 eller Fredrika Schartau 070 510 71 30, vi intervjuar löpande, sista ansökningsdag 22 augusti 2021.

Tjänsten är heltid, tillsvidare och Kulturens tillämpar provanställning.