Konsultfirman McKinsey har i sin senaste artikel på nätet utforskat ämnet sömn och ledarskap. Det finns en klar korrelation mellan vad man kallar organisatorisk hälsa och framgångsrikt ledarskap. Att sömnbrist kan leda till oönskade beteenden är kanske inte att förvånas över – men vad kan det kosta i en organisation med chefer som inte är utvilade?
Läs hela artikeln här – the-organizational-cost-of-insufficient-sleep 
 

– där också artikelförfattaren kommer med konkreta förslag till åtgärder i organisationen kring sömn och vila. Och fundera på varför 196 intervjuade chefer själva tyckte att det räckte med några timmars sömn samtidigt som de propagerade för att organisationen borde lära anställda att sova bättre!

 

McKinseys författare Nick van Dam (global chief learning officer) pekar på 4 områden där ledarskapet associeras med framgångsrika resultat: resultatorientering, problemlösningsförmåga, förmåga till perspektivförskjutning och att stödja team och medarbetare. Alla områden kräver en utvilad hjärna. Neurovetenskapen har klara bevis för att just den prefrontala hjärnbarken är den som inte klarar sig utan sömn – och det är just den som behövs för beslutsfattande, planering och problemlösning.

 

Bill Clinton erkände vid ett tillfälle – “Every important mistake I’ve made in my life I made when I was tired.”