Håller du med eller är oense med dessa uttalanden?

 

1) Jag uppskattar andras råd på jobbet.

2) Det är inte mitt jobb att applådera andras prestationer.

3) Människor förlorar respekt när de erkänner sina tillkortakommanden.

4) Jag har rätt till mer respekt än den genomsnittliga personen.

5) Jag gör många saker bättre än nästan alla jag känner.

6) Det irriterar mig när andra ignorerar mina prestationer.

 

Denna vecka summerar vi en artikel ur Wall Street Journal från 7 oktober 2018:

Efter årtionden av att söka potentiella ledare med egenskaper som charm och karisma, inser vissa arbetsgivare att de har saknat en av de viktigaste egenskaperna hos alla: ödmjukhet. I en tid när hybris belönas på sociala medier, i affärer och politik vill forskare och beteendevetare få ljus på att ödmjuka människor kan ge bättre resultat. Ödmjukhet är en kärnkvalitet hos ledare som inspirerar nära samarbete, snabb inlärning och hög prestation i sina team, enligt flera studier under de senaste tre åren. Ödmjuka människor tenderar att vara medvetna om sina egna svagheter, ivriga att förbättra sig, uppskattar andras styrkor och fokuserar på mål annat än egenintresset. Bland anställda är denna ödmjukhet starkt kopplat till lägre omsättning och frånvaro.

 

Dessa styrkor är ofta förbisedda eftersom ödmjuka människor tenderar att flyga under radarn, vilket gör att utomstående tycker att det är deras grupp som gör allt arbete. Men fler företag tar hänsyn till ödmjukhet när man fattar beslut om anställning och befordran. Forskare utvecklar nya metoder för att spåra detta lågmälda drag.

 

Hogan Assessments, en ledande utvecklare av arbetspsykologiska tester, planerar att presentera en ny 20-skala i början av 2019 för att mäta ödmjukhet hos arbetssökande och kandidater för ledarroller. Exempel på frågor är de du svarat på ovan!

 

Hogans nya ”ödmjukhetsskala” bygger delvis på forskning av Dr. Lee,psykologiprofessor vid University of Calgary i Alberta. och Michael Ashton, en psykologprofessor vid Brock University i St. Catharines, Ontario. Skalan mäter en kombination av ödmjukhet och ärlighet, eller vad de kallade H-faktorn, som ett stabilt personlighetsdrag. Den är markerad av ett kluster av attribut som förekommer konsekvent i vissa människor, inklusive uppriktighet, blygsamhet, rättvisa, sanningsenlighet och anspråkslöshet.

Samma personer tenderar att undvika att manipulera andra, bända på regler eller bete sig girigt eller hycklande.

 

OCH HUR VAR DINA SVAR OVAN? Ödmjuka ledare håller bara med om punkt 1. Arroganta dito håller med om punkt 2-6. Testa dig ännu djupare via denna online-länk – här finns H-faktorn inkluderad:

http://hexaco.org/hexaco-online?mod=article_inline

 

Läs hela Wall Street Journals artikel här WJS Humble Bosses