Hur är din H-faktor – egentligen?

Ödmjukhet – en chefsegenskap som efterfrågas allt oftare

Allt fler företag tar hänsyn till ödmjukhet när man fattar beslut om anställning och befordran. Forskare har också utvecklar nya metoder för att mäta detta lågmälda drag. De kallar det för H-faktorn efter ordet humility.

Efter årtionden av att söka potentiella ledare med egenskaper som charm och karisma, inser vissa arbetsgivare att de har saknat en av de viktigaste egenskaperna hos alla: ödmjukhet.

I en tid när hybris belönas på sociala medier, i affärer och politik vill forskare och beteendevetare få ljus på att ödmjuka människor kan ge bättre resultat. Ödmjukhet är en kärnkvalitet hos ledare som inspirerar nära samarbete, snabb inlärning och hög prestation i sina team, enligt flera studier under de senaste tre åren.

Ödmjukhet går att mäta

Ödmjuka människor tenderar att vara medvetna om sina egna svagheter och ivriga på att förbättra sig. De uppskattar andras styrkor och fokuserar på mål annat än egenintresset.

Dessa styrkor är ofta förbisedda eftersom ödmjuka människor tenderar att flyga under radarn, vilket gör att utomstående tycker att det är deras grupp som gör allt arbete. Men allt fler företag tar hänsyn till ödmjukhet när man fattar beslut vid en chefsrekrytering och befordran. Forskare utvecklar nya metoder för att spåra och mäta detta lågmälda drag.

Ödmjukhetsskala – H-faktor

Hogan Assessments, en ledande utvecklare av arbetspsykologiska tester, planerar att presentera en ny 20-gradig skala för att mäta ödmjukhet hos arbetssökande och kandidater för ledarroller.

Hogans nya ”ödmjukhetsskala” bygger delvis på forskning av Dr. Lee, psykologiprofessor vid University of Calgary i Alberta. och Michael Ashton, en psykologiprofessor vid Brock University i St. Catharines, Ontario.

Skalan mäter en kombination av ödmjukhet och ärlighet, eller vad de kallade H-faktorn (från ordet Humility), som ett stabilt personlighetsdrag. Den är markerad av ett kluster av attribut som förekommer konsekvent i vissa människor, inklusive uppriktighet, blygsamhet, rättvisa, sanningsenlighet och anspråkslöshet.

Samma personer tenderar att undvika att manipulera andra, bända på regler eller bete sig girigt eller hycklande.

Hur ödmjuk är du?

Testet innehåller flera olika frågor – varav några presenterar vi här nedan. Håller du med eller är oense med dessa uttalanden? Vad får du får H-faktor?

  1. Jag uppskattar andras råd på jobbet.
  2. Det är inte mitt jobb att applådera andras prestationer.
  3. Människor förlorar respekt när de erkänner sina tillkortakommanden.
  4. Jag har rätt till mer respekt än den genomsnittliga personen.
  5. Jag gör många saker bättre än nästan alla jag känner.
  6. Det irriterar mig när andra ignorerar mina prestationer.

Och ditt svar lyder…?

Och hur ser din H-faktor ut? Ödmjuka ledare håller bara med om punkt 1. Arroganta dito håller med om punkt 2-6. Testa dig ännu djupare via denna online-länk eller läs hela Wall Street Journals artikel här.

Lediga chefsjobb för ödmjuka ledare!

Alla publika uppdrag