En av de viktigaste egenskaperna för en chefs framgång är förmågan till kritiskt tänkande (i tidigare inlägg har vi även talat om den emotionella intelligensen, självinsikten, tilliten/empatin och självkontrollen/stabilitet (resiliens) som andra viktiga ingredienser. Innan du lägger ödet för ditt företags framgång i händerna på en ny ledare – tänk på vikten av att utvärdera denna förmåga!

Hur upptäcker man brist på kritiskt tänkande? Prudy Gourguechon är en amerikansk psykiater, psykoanalytiker och rådgivare till ledare. Hennes tips för att upptäcka specifika tecken på brist hos en ledares kritiska tänkande och omdöme, bl a taget från amerikanska armens utbildningsmanual för ledare är:

 

Tecken på oorganiserad i sitt tänkande eller tal.
Mycket fokus på detaljer; oförmåga att se den stora bilden.
Brist på tydlighet om prioriteringar.
Oförmåga att förutse konsekvenser
Missar att överväga och beskriva andra och tredje grads konsekvenser av en handling eller ett beslut.
Oförmåga att erbjuda alternativa förklaringar eller handlingsplaner.
Förenkling av skeenden.
Oförmåga att skilja kritiska element i en situation från mindre viktiga.
Oförmåga att beskriva tankeprocessen inklusive bevis som använts för att nå fram till ett beslut, andra alternativ som övervägdes och hur en slutsats uppnåddes.
Kan inte tolerera tvetydighet / tvärsäkerhet.
Svårighet att beskriva en stegvis process för att lösa ett problem eller genomföra en förändring.
Tänkande som drivs av känslor eller ego.

 

Kritiskt tänkande är bland de mest avancerade och sofistikerade kognitiva färdigheterna, Även den bästa tänkaren kommer att sjunka till en lägre nivå av kognitiv funktion vid tider av enorm stress, känslomässig överbelastning, sjukdom, sömnbrist eller trötthet. Att veta när din kapacitet för kritiskt tänkande är låg är lika viktigt som att kunna göra det bra.