Oetiska beteenden hos ledare är inte något nytt att oroa sig för, men kanske är oron mer utbredd idag. Vad kan dagens ledare göra för att bygga etiskt förtroende internt och externt? Att bara bli ledare är uppenbart tillräckligt för att förvärra vissa människors oetiska tendenser. Men makt korrumperar inte alla! En ny studie visar på att viktiga personlighetsegenskaper förutspår oetiskt ledarskapsbeteende.

 

De två artikelförfattarna (Harvard Business Review,  sept 2018) samlade personaldata och omdömen av etiskt beteende (t ex integritet, ansvarsfullhet) avseende 3 500 ledare i över 30 organisationer,  till stor del multinationella, representerande flera branscher och varierande i storlek från medel till stora bolag. Man fann att egenskaper relaterade till vissa specifika egenskaper har starkare korrelation med oetiskt beteende än andra.

Baserat på  resultaten kommer här några tips på lyckosamma personliga egenskaper/beteenden:

 

Var ödmjuk; inte karismatisk. Det är naturligt att vi lockas till människor som vi uppfattar som inspirerande, roliga och engagerande. ”För mycket” karisma kommer att leda till ett rykte om självupptagenhet. Teamet kan börja oroa dig för att du inte längre gör det som är bäst för laget eller organisationen, och att du istället gör det som är bäst för din egen dagordning.

 

Var stabil och pålitlig;  Som ledare har du en enorm mängd autonomi och beslutsfattande makt. Om vi ​​ska ge våra chefer den makten måste vi vara övertygade om deras förmåga att vara trogna sina ord och att göra vad som är korrekt och rätt för organisationen.

 

Balansera analys med åtgärder. Att spendera för mycket tid på analys och planering kan hålla chefen tillbaka från att ta de viktiga besluten, särskilt i krissituationer som kräver snabba åtgärder.

 

Var vaksam! Sårbarhet ökar över tiden. Att ta del av och anpassa sig till en ny roll, särskilt en ledarroll med hög synlighet, kan ta lite tid. Det är under de första månaderna i en ny roll som vi brukar spendera mer tid på att observera vad som händer runt omkring oss. Vi tenderar också att vara mer uppmärksamma på våra samspel med andra och kan ägna mer tid på att hantera de intryck vi gör på andra. Med tiden blir vi mer bekväma i vår omgivning och vi slutar uppmärksamma vårt rykte. Det är vanligtvis efter de första sex månaderna som man kan se en ökad risk för de tendenser i vårt beteende som hindrar vår framgång eller karriär.

 

De personliga egenskaper som gör att man väljer en chef är inte alltid desamma som de som gör chefen effektiv i rollen. Att spendera för mycket tid på att försöka synas eller ha en ”vinna till varje pris”-mentalitet kan ge en chef en högre risk att engagera sig i oetiskt beteende, visar studien.

Författarna: Kimberly Nei är chef för kundforskning vid Hogan Assessments. Darin Nei, är  konsult Hogan Assessments globala allianser.

 

Hogan är ett av flera testverktyg som vi på Signpost är utbildade och certifierade i, som bl a tittar på chefers riskbeteenden och urspårningstendenser. Vill du veta mera, kontakta oss!