Ny research: Det går att mäta oetiskt ledarskapsbeteende

Makt korrumperar? Vägen till etiskt ledarskap

Oetiska beteenden hos ledare är inte något nytt att oroa sig för, men kanske är oron mer utbredd idag. Men det finns hopp. En ny studie visar på viktiga personlighetsegenskaper som kan förutspå oetiskt och etiskt ledarskap. Något som kan bli kritiskt i samband med chefs- och VD-rekrytering.

Att bara bli ledare är uppenbart tillräckligt för att förvärra vissa människors oetiska tendenser. Men makt korrumperar inte alla! Vad kan dagens ledare göra för att bygga ett etiskt ledarskap och skapa förtroende internt och externt? 

Enligt Kimberly Nei chef för kundforskning vid Hogan Assessments och Darin Nei konsult Hogan Assessments globala allianser så finns det en hel del att göra. Forskarna publicerade en artikel i Harvard Business Review (Sept 2018) där de påvisade att vissa specifika egenskaper har starkare korrelation med oetiskt beteende än andra.

Data baserad på 3 500 chefer och ledare

Slutsatserna var baserade på personaldata och omdömen av etiskt beteende (t ex integritet, ansvarsfullhet) hos 3 500 ledare och chefer i över 30 organisationer. Majoriteten arbetare i multinationella företag och representerande flera branscher i varierande i storlek från medel till stora bolag.

De personliga egenskaper som gör att man väljer en chef är inte alltid desamma som de som gör chefen effektiv i rollen. Att spendera för mycket tid på att försöka synas eller ha en ”vinna till varje pris”-mentalitet kan ge en chef en högre risk att engagera sig i oetiskt beteende och ett oetiskt ledarskap visar studien.

Resultat från studien, publicerad i Harvard Business Review

Personliga egenskaper för ett etiskt ledarskap

Baserat på resultaten från studien bjuder vi på några tips som gör att du som chef skapar ett etiskt ledarskap.

 • Var ödmjuk; inte karismatisk
  Det är naturligt att vi lockas till människor som vi uppfattar som inspirerande, roliga och engagerande. ”För mycket” karisma kommer att leda till ett rykte om självupptagenhet. Teamet kan börja oroa dig för att du inte längre gör det som är bäst för laget eller organisationen. Utan att du istället gör det som är bäst för din egen dagordning.
 • Var stabil och pålitlig 
  Som ledare har du en enorm mängd autonomi och beslutsfattande makt. Om vi ​​ska ge våra chefer den makten måste vi vara övertygade om deras förmåga att vara trogna sina ord och att göra vad som är korrekt och rätt för organisationen.
 • Balansera analys med åtgärder
  Att spendera för mycket tid på analys och planering kan hålla chefen tillbaka från att ta de viktiga besluten, särskilt i krissituationer som kräver snabba åtgärder.
 • Var vaksam!
  Sårbarhet ökar över tiden. Att ta del av och anpassa sig till en ny roll, särskilt en ledarroll som VD med hög synlighet, kan ta lite tid. Det är under de första månaderna i en ny roll som vi brukar spendera mer tid på att observera vad som händer runt omkring oss. Vi tenderar också att vara mer uppmärksamma på våra samspel med andra och kan ägna mer tid på att hantera de intryck vi gör på andra.
  Med tiden blir vi mer bekväma i vår omgivning och vi slutar uppmärksamma vårt rykte. Det är vanligtvis efter de första sex månaderna som man kan se en ökad risk för tendenser som oetiskt ledarskap kan skapa i vårt beteende som hindrar vår framgång eller karriär.

Hogan – ett av våra testverktyg

Visst du att Hogan är ett av flera testverktyg som vi på Signpost är utbildade och certifierade i. Här tittar vi bland annat på chefers riskbeteenden och urspårningstendenser. Vill du veta mer hur vi kan hjälpa dig med personbedömning av nuvarande och framtida chefer och ledare? Kontakta oss idag!

Hör av dig så berättar vi mer!